This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Nuvarande Assistant Professor och Teamledare Translationell Medicin, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet

Visting Professor, 2017, Department of Science, Roma Tre University, Rom, Italien

Projektledare 2016-2018,  Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik , Karolinska Institutet

Teamledare Target Biology, 2015-2017, Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska Institutet

Postdoktortjänst, 2014-2016, Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska Institutet

Postdoktortjänst, 2012-2014, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet

Filosofie Doktor i Medicinsk Vetenskap, 2012, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet. Avhandling: “Modulation of Nuclear Receptor Signaling by RBR Ubiquitin Ligases”. 

Magisterexamen, 2008, Stockholm University

Forskningsbeskrivning

Vår forskning fokuserar på att kartlägga hur ämnesomsättningen inne i cancerceller kan reglera deras förmåga att reparera sitt DNA och översätta våra resultat till nya behandlingar för cancerpatienter. Vår forskning syftar också till att utveckla nya behandlingar för cancerpatienter med mindre biverkningar än de behandlingar som idag finns tillgängliga. 

Teammedlemmar:

Anna Huguet Ninou, doktorand KI

Jemina Letho,doktorand KI

 

Bi-handledare för:

Nadilly Bonagas,  doktorand KI

 

Akademiska priser och utmärkelser

2018, Medtech4Health/Vinnova/SWELife          

2017, Visting Professor, Department of Science, Roma Tre University, Rom, Italien

2016, 2017  Felix Mindus Bidrag till Leukemiforskningen        

2015, Barncancerfonden, Anslag för Postdoktortjänst                   

2013, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Anslag för Postdoktortjänst     

Laddar publikationer