This page in English
Laddar profil information

Om mig

  • Professor i farmakologi, Southern Medical University, Guangzhou, Kina
  • Docent i Medicinsk Inflammation Science, Karolinska Institutet, Sverige

Forskningsbeskrivning

IgG  medierad autoimmunitet: Fc Glykosylering, Citrullin igenkänning, Initiering och genidentifikation i Artrit

Autoimmuna sjukdomar uppstår när kroppsvävnad felaktigt attackeras av sitt eget immunsystem. Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som angriper lederna och leder till kronisk inflammation. Smärta, svullnad, stelhet och förstörelse av lederna är vanligt och kan leda till minskad rörlighet hos RA patienter. RA drabbar 0,5-1% av världens befolkning. Kvinnor drabbas oftare än män. Vad som orsakar sjukdomen och hur den utvecklas är oklart. Tidigare lyckade behandlingar av RA som har gjorts genom att med antikroppar ta bort B cellerna ger hopp åt lidande patienter. Tack vare framsteg i behandlingen av RA med bortplockande av B-celler har nytt intresse väckts för vilken roll som B-cellerna och antikropparna som de utsöndrar har i utvecklingen av sjukdomen. IgG antikroppar bidrar inte bara till inflammationen associerat med immunkomplex utan kan också ha en direkt nedbrytande effekt på brosket. Syftet med detta projekt är att förbättra vår förståelse för B-cellernas och antikropparnas roll i att framkalla RA vilket kommer att ha betydande inverkan på förmågan att utveckla nya behandlingar för RA och andra autoimmuna sjukdomar orsakade av IgG (t.ex: lupus nephritis, myasthenia gravis). Nyligen utnyttjade vi bakterieenzymet från S. pyogenes, EndoS för att specifikt klyva kolhydrater som finns på Fc delen av den artrit framkallande IgG molekylen och detta ger ett betydande skydd mot artrit. I detta projekt vill vi specifikt klyva Fc kolhydraterna direkt i mössen genom att injicera EndoS och undersöka vilken effekt det har för att förebygga artrit. RA patienter har också höga nivåer av citrullinantikroppar som används i diagnossyfte. Om dessa citrullinspecifika antikroppar har sjukdoms framkallande effekt är inte bevisat och inte heller vet vi hur dessa antikropps producerande B celler väljs ut. I detta projekt vill vi skapa och studera en ny transgen mus som bara producerar anti-citrulline antikroppar för att besvara dessa frågor. Dessutom är djurmodeller nödvändiga för att undersöka hur artrit utvecklas och vilka faktorer som orsakar sjukdomen? Men, djurmodeller som används idag för artrit studier använder ett själv-antigen (t.ex kollagen typ II) blandat med en substans kallad adjuvans för att framkalla sjukdomen. Dessa adjuvanser som används vid injektion stör alltid immunsvaret så att vi inte vet vilket det faktiska immunsvaret mot självantigenet är? I detta projekt vill vi utveckla en ny adjuvans genom att använda smarta, overksamma och väldefinierade kemiska polymerer för att förstå immunsvarets karaktär mot själv-antigen utan att involvera klassiska adjuvanser. Viktigast av allt, för att förstå sjukdomens utvecklande måste vi identifiera de gener som gynnar sjukdomen. I denna riktning kommer vi att identifiera minst en gen som gynnar antikroppsfrämjande artrit under projektperiod. Alltså kommer denna studie att ge resultat som hjälper till att bättre förstå RA sjukdom. Detta föreslagna projekt kommer också att leda till humana studier i denna riktning och eventuellt hjälpa till att utveckla nya effektiva behandlingar för RA patienter och patienter med andra autoimmuna sjukdomar inducerade av IgG antikroppar.

Publikationer

Antigen-Specific Tolerization and Targeted Delivery as Therapeutic Strategies for Autoimmune Diseases
Shakya Ak, Nandakumar Ks
Trends in biotechnology 2018;36(7):686-699

An update on smart biocatalysts for industrial and biomedical applications
Shakya Ak, Nandakumar Ks
Journal of the Royal Society, Interface 2018;15(139):-

A Restricted Role for FcγR in the Regulation of Adaptive Immunity
Fransen Mf, Benonisson H, Van Maren Ww, Sow Hs, Breukel C, Linssen Mm, et al
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) 2018;200(8):2615-2626

A Shared Epitope of Collagen Type XI and Type II Is Recognized by Pathogenic Antibodies in Mice and Human with Arthritis
Tong Dm, Lonnblom E, Yau Acy, Nandakumar Ks, Liang Bb, Ge Cr, et al
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY 2018;:451-

Chronic Active Arthritis Driven by Macrophages Without Involvement of T Cells: A Novel Experimental Model of Rheumatoid Arthritis
Hagert C, Sareila O, Kelkka T, Nandakumar Ks, Collin M, Xu B, et al
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.) 2018;70(8):1343-1353

Germinal Center B Cells Are Essential for Collagen-Induced Arthritis
Dahdah A, Habir K, Nandakumar Ks, Saxena A, Xu B, Holmdahl R, et al
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.) 2018;70(2):193-203

Increased salt exposure affects both lymphoid and myeloid effector functions, influencing innate-associated disease but not T-cell-associated autoimmunity
Vaartjes D, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Raposo B
Immunology 2018;():-

Inhibition of dengue viral infection by diasarone-I is associated with 2'O methyltransferase of NS5
Yao X, Ling Y, Guo S, He S, Wang J, Zhang Q, et al
European journal of pharmacology 2018;821():11-20

Recent advances in the development of vaccines for chronic inflammatory autoimmune diseases
Zhang N, Nandakumar Ks
Vaccine 2018;36(23):3208-3220

Streptococcal Endo-β-N-Acetylglucosaminidase Suppresses Antibody-Mediated Inflammation In Vivo
Nandakumar Ks, Collin M, Happonen Ke, Lundström Sl, Croxford Am, Xu B, et al
Frontiers in immunology 2018;9():1623-

Targeting IgG in Arthritis: Disease Pathways and Therapeutic Avenues
Nandakumar Ks
International journal of molecular sciences 2018;19(3):-

Targeting pattern-recognition receptors to discover new small molecule immune modulators
Zhu G, Xu Y, Cen X, Nandakumar Ks, Liu S, Cheng K
European journal of medicinal chemistry 2018;144():82-92

Tatanan A from the Acorus calamus L. root inhibited dengue virus proliferation and infections
Yao X, Ling Y, Guo S, Wu W, He S, Zhang Q, et al
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology 2018;42():258-267

Regulation of autoantibody activity by the IL-23-TH17 axis determines the onset of autoimmune disease
Pfeifle R, Rothe T, Ipseiz N, Scherer Hu, Culemann S, Harre U, et al
Nature immunology 2017;18(1):104-113

Animal Models of Rheumatoid Arthritis (I): Pristane-Induced Arthritis in the Rat
Tuncel J, Haag S, Hoffmann Mh, Yau Ac, Hultqvist M, Olofsson P, et al
PloS one 2016;11(5):e0155936-

Autoantibodies to citrullinated proteins induce joint pain independent of inflammation via a chemokine-dependent mechanism
Wigerblad G, Bas Db, Fernades-cerqueira C, Krishnamurthy A, Nandakumar Ks, Rogoz K, et al
Annals of the rheumatic diseases 2016;75(4):730-8

Macrophage-derived reactive oxygen species protects against autoimmune priming with a defined polymeric adjuvant
Shakya Ak, Kumar A, Holmdahl R, Nandakumar Ks
Immunology 2016;147(1):125-32

B-cell epitope spreading and inflammation in a mouse model of arthritis is associated with a deficiency in reactive oxygen species production
Khmaladze Ia, Saxena A, Nandakumar Ks, Holmdahl R
European journal of immunology 2015;45(8):2243-51

Reactive oxygen species in psoriasis and psoriasis arthritis: relevance to human disease
Khmaladze Ia, Nandakumar Ks, Holmdahl R
International archives of allergy and immunology 2015;166(2):135-49

System A amino acid transporters regulate glutamine uptake and attenuate antibody-mediated arthritis
Raposo B, Vaartjes D, Ahlqvist E, Nandakumar Ks, Holmdahl R
Immunology 2015;146(4):607-17

Affinity purified anti-citrullinated protein/peptide antibodies target antigens expressed in the rheumatoid joint
Ossipova E, Cerqueira Cf, Reed E, Kharlamova N, Israelsson L, Holmdahl R, et al
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2014;16(4):R167-

A single functional group substitution in c5a breaks B cell and T cell tolerance and protects against experimental arthritis
Kessel C, Nandakumar Ks, Peters Fb, Gauba V, Schultz Pg, Holmdahl R
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.) 2014;66(3):610-21

Chemical cross-linking abrogates adjuvant potential of natural polymers
Shakya Ak, Kumar A, Nandakumar Ks
RSC ADVANCES 2014;4(27):13817-13821

Dominant suppression of inflammation by glycan-hydrolyzed IgG (Retraction of vol 110, pg 10252, 2013)
Nandakumar Ks, Collin M, Happonen Ke, Croxford Am, Lundstrm Sl, Zubarev Ra, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2014;111(44):15851-

Epitope-specific antibody response is controlled by immunoglobulin V(H) polymorphisms
Raposo B, Dobritzsch D, Ge C, Ekman D, Xu B, Lindh I, et al
The Journal of experimental medicine 2014;211(3):405-11

Mannan induces ROS-regulated, IL-17A-dependent psoriasis arthritis-like disease in mice
Khmaladze I, Kelkka T, Guerard S, Wing K, Pizzolla A, Saxena A, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2014;111(35):E3669-78

Nerve Conduction Velocity Is Regulated by the Inositol Polyphosphate-4-Phosphatase II Gene
Lemcke S, Muller S, Moller S, Schillert A, Ziegler A, Cepok-kauffeld S, et al
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2014;184(9):2420-9

Polymeric cryogels are biocompatible, and their biodegradation is independent of oxidative radicals
Shakya Ak, Holmdahl R, Nandakumar Ks, Kumar A
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 2014;102(10):3409-18

Synthetic polymer as an adjuvant in collagen-induced arthritis
Shakya Ak, Nandakumar Ks
Current protocols in mouse biology 2014;4(1):11-24

Type II collagen antibody response is enriched in the synovial fluid of rheumatoid joints and directed to the same major epitopes as in collagen induced arthritis in primates and mice
Lindh I, Snir O, Lönnblom E, Uysal H, Andersson I, Nandakumar Ks, et al
Arthritis research & therapy 2014;16(4):R143-

Applications of polymeric adjuvants in studying autoimmune responses and vaccination against infectious diseases
Shakya Ak, Nandakumar Ks
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE 2013;10(79):20120536-

C57BL/6 mice need MHC class II Aq to develop collagen-induced arthritis dependent on autoreactive T cells
Bäcklund J, Li C, Jansson E, Carlsen S, Merky P, Nandakumar Ks, et al
Annals of the rheumatic diseases 2013;72(7):1225-32

Characterization of chemically defined poly-N-isopropylacrylamide based copolymeric adjuvants
Shakya Ak, Holmdahl R, Nandakumar Ks, Kumar A
Vaccine 2013;31(35):3519-27

Incomplete B cell tolerance to cartilage oligomeric matrix protein in mice
Geng H, Nandakumar Ks, Xiong L, Jie R, Dong J, Holmdahl R
Arthritis and rheumatism 2013;65(9):2301-9

Type II collagen-specific antibodies induce cartilage damage in mice independent of inflammation
Croxford Am, Whittingham S, Mcnaughton D, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Rowley Mj
Arthritis and rheumatism 2013;65(3):650-9

Cartilage oligomeric matrix protein specific antibodies are pathogenic
Geng H, Nandakumar Ks, Pramhed A, Aspberg A, Mattsson R, Holmdahl R
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2012;14(4):R191-

COLLAGEN ANTIBODY-INDUCED ARTHRITIS (CAIA) LEADS TO EVOKED AND ONGOING PERSISTENT PAIN-LIKE BEHAVIOR, BUT TRANSIENT JOINT INFLAMMATION
Sandor K, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Bjornholm M, Tom R, Krook A, et al
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2012;:A32-A32

Collagen Antibody-Induced Arthritis Evokes Persistent Pain With Spinal Glial Involvement and Transient Prostaglandin Dependency
Bas Db, Su J, Sandor K, Agalave Nm, Lundberg J, Codeluppi S, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2012;64(12):3886-96

Enhancement of Antibody-Induced Arthritis via Toll-Like Receptor 2 Stimulation Is Regulated by Granulocyte Reactive Oxygen Species
Kelkka T, Hultqvist M, Nandakumar Ks, Holmdahl R
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2012;181(1):141-50

Genetic control of antibody production during collagen-induced arthritis development in heterogeneous stock mice
Forster M, Raposo B, Ekman D, Klaczkowska D, Popovic M, Nandakumar Ks, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2012;64(11):3594-603

GENETIC CONTROL OF ANTIBODY PRODUCTION DURING COLLAGEN INDUCED ARTHRITIS DEVELOPMENT IN HETEROGENEOUS STOCK MICE
Forster M, Raposo B, Ekman D, Klaczkowska D, Popovic M, Nandakumar Ks, et al
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2012;

IDENTIFICATION OF ARTHRITIS PROMOTING NON-OBESE DIABETIC GENES IN THE CIA9 LOCUS USING DIFFERENT GENETIC STRATEGIES
Klaczkowska D, Ekman D, Holmdahl R, Nandakumar Ks
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2012;:A60-A60

Keratinocyte growth factor (KGF) delays the onset of collagen-induced arthritis
Yakimchuk K, Nandakumar Ks, Chen Ly, Holmdahl R, Okret S, Jondal M
AUTOIMMUNITY 2012;45(7):510-5

Pathogenic autoreactive B cells are not negatively selected toward matrix protein collagen II (vol 187, pg 4451, 2011)
Cao D, Khmaladze I, Jia H, Bajtner E, Nandakumar Ks, Blom T, et al
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2012;189(6):3263-3263

Adjuvant properties of a biocompatible thermo-responsive polymer of N-isopropylacrylamide in autoimmunity and arthritis
Shakya Ak, Kumar A, Nandakumar Ks
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE 2011;8(65):1748-59

A dominant suppressive MHC class II haplotype interacting with autosomal genes controls autoantibody production and chronicity of arthritis
Nandakumar Ks, Lindqvist Akb, Holmdahl R
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2011;70(9):1664-70

An encephalomyelitis-specific locus on chromosome 16 in mouse controls disease development and expression of immune-regulatory genes
Lindvall T, Nandakumar Ks, Yousefi K, Holmdahl R, Andersson A
JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY 2011;235(1-2):40-7

Chemical changes demonstrated in cartilage by synchrotron infrared microspectroscopy in an antibody-induced murine model of rheumatoid arthritis
Croxford Am, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Tobin Mj, Mcnaughton D, Rowley Mj
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS 2011;16(6):066004-

COLLAGEN ANTIBODY-INDUCED ARTHRITIS (CAIA) EVOKES TRANSIENT INFLAMMATION BUT PERSISTENT ALLODYNIA
Sandor K, Bas Db, Petterson J, Gregory J, Christianson C, Codeluppi S, et al
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2011;:A90-A90

Collagen Type II and a Thermo-Responsive Polymer of N-Isopropylacrylamide Induce Arthritis Independent of Toll-Like Receptors A Strong Influence by Major Histocompatibility Complex Class II and Ncf1 Genes
Shakya Ak, Kumar A, Klaczkowska D, Hultqvist M, Hagenow K, Holmdahl R, et al
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2011;179(5):2490-500

Crystal structure of an arthritogenic anticollagen immune complex
Dobritzsch D, Lindh I, Uysal H, Nandakumar Ks, Burkhardt H, Schneider G, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2011;63(12):3740-8

Cystatin C influences the autoimmune but not inflammatory response to cartilage type II collagen leading to chronic arthritis development
Backlund A, Holmdahl M, Mattsson R, Hakansson K, Lindstrom V, Nandakumar Ks, et al
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2011;13(2):R54-

Effects of oestradiol and raloxifene on the induction and effector phases of experimental postmenopausal arthritis and secondary osteoporosis
Jochems C, Islander U, Erlandsson M, Engdahl C, Lagerquist M, Ohlsson C, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 2011;165(1):121-9

Heterogeneous Stock Mice are Susceptible to Encephalomyelitis and Antibody-initiated Arthritis but not to Collagen- and G6PI-induced Arthritis
Klaczkowska D, Raposo B, Nandakumar Ks
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2011;73(1):46-52

High-resolution mapping of a complex disease, a model for rheumatoid arthritis, using heterogeneous stock mice
Ahlqvist E, Ekman D, Lindvall T, Popovic M, Forster M, Hultqvist M, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2011;20(15):3031-41

Inhibiting the C5-C5a receptor axis
Woodruff Tm, Nandakumar Ks, Tedesco F
MOLECULAR IMMUNOLOGY 2011;48(14):1631-42

Pathogenic Autoreactive B Cells Are Not Negatively Selected toward Matrix Protein Collagen II
Cao Dj, Khmaladze I, Jia Hw, Bajtner E, Nandakumar Ks, Blom T, et al
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2011;187(9):4451-8

Antibodies to citrullinated proteins: molecular interactions and arthritogenicity
Uysal H, Nandakumar Ks, Kessel C, Haag S, Carlsen S, Burkhardt H, et al
IMMUNOLOGICAL REVIEWS 2010;:9-33

A Recombinant Vaccine Effectively Induces C5a-Specific Neutralizing Antibodies and Prevents Arthritis
Nandakumar Ks, Jansson A, Xu Bz, Rydell N, Blom Am, Holmdahl R
PLOS ONE 2010;5(10):e13511-

Pathogenic antibody recognition of cartilage
Nandakumar Ks
CELL AND TISSUE RESEARCH 2010;339(1):213-20

Rabeximod reduces arthritis severity in mice by decreasing activation of inflammatory cells
Hultqvist M, Nandakumar Ks, Bjorklund U, Holmdahl R
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2010;69(8):1527-32

Specific Antibody Protection of the Extracellular Cartilage Matrix Against Collagen Antibody-Induced Damage
Croxford Am, Crombie D, Mcnaughton D, Holmdahl R, Nandakumar Ks, Rowley Mj
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2010;62(11):3374-84

C4b-binding protein (C4BP) inhibits development of experimental arthritis in mice
Blom Am, Nandakumar Ks, Holmdahl R
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2009;68(1):136-42

In vivo imaging of reactive oxygen and nitrogen species in inflammation using the luminescent probe L-012
Kielland A, Blom T, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Blomhoff R, Carlsen H
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 2009;47(6):760-6

Secretory lysosome targeting and induced secretion of human soluble TNF-alpha receptor in murine hematopoietic cells in vivo as a principle for immunoregulation in inflammation and malignancy
Johansson Acm, Nandakumar Ks, Persson Am, Olsson I, Hansson M
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 2009;37(8):969-78

Structure and pathogenicity of antibodies specific for citrullinated collagen type II in experimental arthritis
Uysal H, Bockermann R, Nandakumar Ks, Sehnert B, Bajtner E, Engstrom A, et al
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE 2009;206(2):449-62

The novel small molecule drug Rabeximod is effective in reducing disease severity of mouse models of autoimmune disorders
Hultqvist M, Nandakumar Ks, Bjorklund U, Holmdahl R
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2009;68(1):130-5

Arthritogenic antibodies specific for a major type II collagen triple-helical epitope bind and destabilize cartilage independent of inflammation
Nandakumar Ks, Bajtner E, Hill L, Boehm B, Rowley Mj, Burkhardt H, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2008;58(1):184-96

Cartilage oligomeric matrix protein deficiency promotes early onset and the chronic development of collagen-induced arthritis
Geng H, Carlsen S, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Aspberg A, Oldberg A, et al
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2008;10(6):R134-

Cartilage oligorneric matrix protein induction of chronic arthritis in mice
Carlsen S, Nandakumar Ks, Backlund J, Holmberg J, Hultqvist M, Vestberg M, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2008;58(7):2000-11

Role of anti-hinge antibodies in therapeutic cleavage of IgG: response to Drs. Lutz and Fumia
Nandakumar Ks, Holmdahl R
TRENDS IN IMMUNOLOGY 2008;29(8):355-356

The crystal structure of the pathogenic collagen type II-specific mouse monoclonal antibody CIIC1 Fab: Structure to function analysis
Uysal H, Sehnert B, Nandakumar Ks, Boiers U, Burkhardt H, Holmdahl R, et al
MOLECULAR IMMUNOLOGY 2008;45(8):2196-204

The influence of Cia9 and Cia2 locus on arthritis
Kolodziej D, Nandakumar Ks, Holmdahl R
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2008;68(2):195-196

Therapeutic cleavage of IgG: new avenues for treating inflammation
Nandakumar Ks, Holmdahl R
TRENDS IN IMMUNOLOGY 2008;29(4):173-8

The role of collagen antibodies in mediating arthritis
Rowley Mj, Nandakumar Ks, Holmdahl R
MODERN RHEUMATOLOGY 2008;18(5):429-41

Three-Dimensional Culture for Monoclonal Antibody Production by Hybridoma Cells Immobilized in Macroporous Gel Particles
Nilsang S, Nehru V, Plieva Fm, Nandakumar Ks, Rakshit Sk, Holmdahl R, et al
BIOTECHNOLOGY PROGRESS 2008;24(5):1122-31

A new strategy for mapping of loci controlling collagen-induced arthritis using heterogeneous stock mice
Ahlqvist E, Hultqvist M, Lindvall T, Nandakumar Ks, Kolodziej D, Popovic M, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2007;65(6):590-590

Blocking of experimental arthritis by cleavage of IgG antibodies in vivo
Nandakumar Ks, Johansson Bp, Bjorck L, Holmdahl R
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2007;56(10):3253-60

Collagen antibody induced arthritis
Nandakumar Ks, Holmdahl R
Methods in molecular medicine 2007;136():215-23

Development of collagen II-Induced arthritis was associated with pathogenic autoantibodies in BXD2 mice that exhibited increased AID, SHM and CSR
Zang S, Hsu Hc, Yang Pa, Wu Q, Job G, Guentert T, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2007;56(12):4272-4272

Do "infectious" prey select for high levels of natural antibodies in tropical pythons?
Madsen T, Ujvari B, Nandakumar Ks, Hasselquist D, Holmdahl R
EVOLUTIONARY ECOLOGY 2007;21(2):271-279

Endoglycosidase treatment abrogates IgG arthritogenicity: Importance of IgG glycosylation in arthritis
Nandakumar Ks, Collin M, Olsen A, Nimmerjahn F, Blom Am, Ravetch Jv, et al
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2007;37(10):2973-82

Ethanol prevents development of destructive arthritis
Jonsson Im, Verdrengh M, Brisslert M, Lindblad S, Bokarewa M, Islander U, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2007;104(1):258-63

Macrophages suppress T cell responses and arthritis development in mice by producing reactive oxygen species
Gelderman Ka, Hultqvist M, Pizzolla A, Zhao M, Nandakumar Ks, Mattsson R, et al
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2007;117(10):3020-8

Monoclonal antibody production using a new supermacroporous cryogel bioreactor
Nilsang S, Nandakumar Ks, Galaev Iy, Rakshit Sk, Hohndahl R, Mattiasson B, et al
BIOTECHNOLOGY PROGRESS 2007;23(4):932-9

Targeting of soluble tumor necrosis factor receptor to secretory lysosomes in murine hematopoietic cells in vivo
Hansson M, Nandakumar Ks, Persson Am, Holmdahl R, Olsson I
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2007;:29-29

The influence of CIA9 and CIA2 locus on arthritis
Kolodziej D, Nandakumar Ks, Holmdahl R
INFLAMMATION RESEARCH 2007;:S423-S423

Action of methotrexate in various models of RA and MS is dependent on T-cell activation
Lange F, Bajtner E, Rintisch C, Nandakumar Ks, Sack U, Holmdahl R
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2006;:S147-S147

Antibody-induced arthritis: disease mechanisms and genes involved at the effector phase of arthritis
Nandakumar Ks, Holmdahl R
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2006;8(6):223-

Arthritis induced with cartilage-specific antibodies is IL-4-dependent
Nandakumar Ks, Holmdahl R
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2006;36(6):1608-18

Backcross and partial advanced intercross analysis of nonobese diabetic gene-mediated effects on collagen-induced arthritis reveals an interactive, effect by two major loci
Lindqvist Akb, Johannesson M, Johansson Acm, Nandakumar Ks, Blom Am, Holmdahl R
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2006;177(6):3952-9

Integrated bioprocess for the production and isolation of urokinase from animal cell culture using supermacroporous cryogel matrices
Kumar A, Bansal V, Nandakumar Ks, Galaev Iy, Roychoudhury Pkr, Holmdahl R, et al
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING 2006;93(4):636-46

Modulation of granulocyte-endothelium interactions by antileukoproteinase: inhibition of anti-type II collagen antibody-induced leukocyte attachment to the synovial endothelium
Sehnert B, Gierer P, Ibrahim S, Kuhl A, Voll R, Nandakumar Ks, et al
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2006;8(4):R95-

Therapeutic vaccination of active arthritis with a glycosylated collagen Type II peptide in complex with MHC class II molecules
Dzhambazov B, Nandakumar Ks, Kihlberg J, Fugger L, Holmdahl R, Vestberg M
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2006;176(3):1525-33

Type IX collagen deficiency enhances the binding of cartilage-specific antibodies and arthritis severity
Carlsen S, Nandakumar Ks, Holmdahl R
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2006;8(4):R102-

Affinity binding of cells to cryogel adsorbents with immobilized specific ligands: effect of ligand coupling and matrix architecture
Kumar A, Rodriguez-caballero A, Plieva Fm, Galaev Iy, Nandakumar Ks, Kamihira M, et al
JOURNAL OF MOLECULAR RECOGNITION 2005;18(1):84-93

A genetic contamination in MHC-congenic mouse strains reveals a locus on chromosome 10 that determines autoimmunity and arthritis susceptibility
Nandakumar Ks, Holmdahl R
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2005;35(4):1275-82

Arthritogenic anti-type II collagen antibodies are pathogenic for cartilage-derived chondrocytes independent of inflammatory cells
Amirahmadi Sf, Whittingham S, Crombie De, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Mackay Ir, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2005;52(6):1897-906

Chronic development of collagen-induced arthritis is associated with arthritogenic antibodies against specific epitopes on type II collagen
Bajtner E, Nandakumar Ks, Engstrom A, Holmdahl R
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2005;7(5):R1148-57

Destructive effects of murine arthritogenic antibodies to type II collagen on cartilage explants in vitro
Crombie De, Turer M, Zuasti Bb, Wood B, Mcnaughton D, Nandakumar Ks, et al
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2005;7(5):R927-37

Efficient promotion of collagen antibody induced arthritis (CAIA) using four monoclonal antibodies specific for the major epitopes recognized in both collagen induced arthritis and rheumatoid arthritis
Nandakumar Ks, Holmdahl R
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS 2005;304(1-2):126-36

Identification of epistasis through a partial advanced intercross reveals three arthritis loci within the Cia5 QTL in mice
Johannesson M, Karlsson J, Wernhoff P, Nandakumar Ks, Lindqvist Ak, Olsson L, et al
GENES AND IMMUNITY 2005;6(3):175-85

Methotrexate ameliorates T cell dependent autoimmune arthritis and encephalomyelitis but not antibody induced or fibroblast induced arthritis
Lange F, Bajtner E, Rintisch C, Nandakumar Ks, Sack U, Holmdahl R
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2005;64(4):599-605

Stromal cells and osteoclasts are responsible for exacerbated collagen-induced arthritis in interferon-beta-deficient mice
Treschow Ap, Teige I, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Issazadeh-navikas S
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2005;52(12):3739-48

The plasminogen activator/plasmin system is essential for development of the joint inflammatory phase of collagen type II-induced arthritis
Li Jn, Ny A, Leonardsson G, Nandakumar Ks, Holmdahl R, Ny T
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2005;166(3):783-92

Antileukoproteinase: Modulation of neutrophil function and therapeutic effects
Burkhardt Hl, Sehnert B, Cavcic A, Bohm B, Nandakumar Ks, Holmdahl R
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2004;:153-154

Antileukoproteinase - Modulation of neutrophil function and therapeutic effects on anti-type II collagen antibody-induced arthritis
Sehnert B, Cavcic A, Bohm B, Kalden Jr, Nandakumar Ks, Holmdahl R, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2004;50(7):2347-59

Collagen type II (CII)-specific antibodies induce arthritis in the absence of T or B cells but the arthritis progression is enhanced by CII-reactive T cells
Nandakumar Ks, Backlund J, Vestberg M, Holmdahl R
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2004;6(6):R544-50

Complement activation by both classical and alternative pathways is critical for the effector phase of arthritis
Hietala Ma, Nandakumar Ks, Persson L, Fahlen S, Holmdahl R, Pekna M
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2004;34(4):1208-16

Relapsing polychondritis, induced in mice with matrilin 1, is an antibody- and complement-dependent disease
Hansson As, Johannesson M, Svensson L, Nandakumar Ks, Heinegard D, Holmdahl R
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2004;164(3):959-66

Two monoclonal antibodies to precisely the same epitope of type II collagen select non-crossreactive phage clones by phage display: implications for autoimmunity and molecular mimicry
Xu Yk, Ramsland Pa, Davies Jm, Scealy M, Nandakumar Ks, Holmdahl R, et al
MOLECULAR IMMUNOLOGY 2004;41(4):411-9

Antileukoproteinase: modulation of neutrophil function and therapeutic effects in anticollagen II antibody-induced arthritis
Burkhardt H, Sehnert B, Cavcic A, Boehm B, Nandakumar K, Holmdahl R
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 2003;:S31-S32

Collagen type II-specific monoclonal antibody-induced arthritis in mice - Description of the disease and the influence of age, sex, and genes
Nandakumar Ks, Svensson L, Holmdahl R
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 2003;163(5):1827-37

Complement activation by both classical and alternative pathways is critical for the effector phase of arthritis
Hietala Ma, Nandakumar Ks, Person L, Fahlen S, Holmdahl R, Pekna M
MOLECULAR IMMUNOLOGY 2003;40(2-4):190-190

Genetic control of tolerance to type II collagen and development of arthritis in an autologous collagen-induced arthritis model
Backlund J, Nandakumar Ks, Bockermann R, Mori L, Holmdahl R
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2003;171(7):3493-9

Induction of arthritis by single monoclonal IgG anti-collagen type II antibodies and enhancement of arthritis in mice lacking inhibitory Fc gamma RIIB
Nandakumar Ks, Andren M, Martinsson P, Bajtner E, Hellstrom S, Holmdahl R, et al
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2003;33(8):2269-77

Epitope-specific recognition of type II collagen by rheumatoid arthritis antibodies is shared with recognition by antibodies that are arthritogenic in collagen-induced arthritis in the mouse
Burkhardt H, Koller T, Engstrom A, Nandakumar Ks, Turnay J, Kraetsch Hg, et al
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 2002;46(9):2339-48

IL-10-deficient B10.Q mice develop more severe collagen-induced arthritis, but are protected from arthritis induced with anti-type II collagen antibodies. (vol 167, pg 3505, 2001)
Johansson Acm, Hansson As, Nandakumar Ks, Backlund J, Holmdahl R
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2002;169(10):6056-6056

IL-4-deficient mice develop less acute but more chronic relapsing collagen-induced arthritis
Svensson L, Nandakumar Ks, Johansson A, Jansson L, Holmdahl R
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2002;32(10):2944-53

Evaluation of the percentage of peripheral T cells with two different T cell receptor alpha-chains and of their potential role in autoimmunity
Corthay A, Nandakumar Ks, Holmdahl R
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 2001;16(4):423-9

IL-10-deficient B10.Q mice develop more severe collagen-induced arthritis, but are protected from arthritis induced with anti-type II collagen antibodies
Johansson Acm, Hansson As, Nandakumar Ks, Backlund J, Holmdahl R
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2001;167(6):3505-12

Influence of immunopotentiators on the antiporin immunoglobulin G subclass: Distribution and protective immunity against murine salmonellosis
Nandakumar Ks, Muthukkaruppan Vr
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 1999;50(2):188-94

Upregulation of antitumor immunity by IL-12 gene-transfected AK-5 tumor cells in vivo
Nandakumar Ks, Rao Kl, Pardhasaradhi Bvv, Khar A
CYTOKINES CELLULAR & MOLECULAR THERAPY 1999;5(1):7-14

Role of cytokines in the maintenance of the memory immune response induced by a rat histiocytoma in syngeneic hosts
Nandakumar Ks, Varalakshmi C, Khar A
CYTOKINES CELLULAR & MOLECULAR THERAPY 1998;4(3):169-75

Early expression of interleukin-12, p40 subunit and IFN-gamma inhibits regression of AK-5 tumor
Nandakumar Ks, Kumari Al, Khar A
CYTOKINES CELLULAR & MOLECULAR THERAPY 1997;3(4):225-32

Visa alla publikationer

Karta