This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag började som doktorand i Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap i september 2014. Innan dess har jag arbetat i många år som sjukgymnast inom neurologisk rehabilitering, framför allt med inriktning på multipel skleros. Under min tid som doktorand är jag tjänstledig från Rehab Station Stockholm där jag arbetat sedan 2002.

Både kliniskt och forskningsmässigt är jag intresserad av hur personer med sjukdomar och skador hittar vägar till ett bra liv med de förändrade förutsättningar som blivit deras verklighet, och hur hälsoprofessioner kan stötta de som drabbats.

Utbildning

Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap, Karolinska Institutet, pågående - påbörjades september 2014.

Masterutbildning, Karolinska Institutet, 2014.

Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 1999.

Forskningsbeskrivning

Jag arbetar i ett projekt med fokus på hur arbetslivet påverkas av multipel skleros och hur hälsoprofessioner och samhälle kan stödja personer med multipel skleros medverkan i arbetslivet. Två delstudier i mitt doktorandprojekt bygger på en 10-årsuppföljning av en kohort med personer med multipel skleros där ett brett spektrum av data samlats in. I dessa arbeten söker vi efter faktorer som kan predicera grad av arbete över ett 10-årsperspektiv. Den tredje studien är en kvalitativ studie med fokus på personer med multipel skleros upplevelse av arbetslivet. Den fjärde delstudien är en interventionsstudie med inriktning på att stödja personer med multipel skleros delaktighet i arbetslivet.

Parallellt medverkar jag också i utvecklingen av ett frågeformulär med inriktning på acceptans för kronisk sjukdom: the Acceptance of Chronic Health Conditions Scale. Acceptans kan ses på olika sätt och är därför värdefullt att definiera. I det här sammanhanget står det för ett sätt att förhålla sig till sin skada eller sjukdom som gör att man kan fokusera på det som gör livet bra, i stället för att lägga sin energi på att kämpa med saker som inte kan ändras.  I arbetet med frågeformuläret har jag medverkat i översättning från engelska till svenska och testning av psykometriska egenskaper genom Rasch analys.
 

Laddar publikationer