This page in English
Laddar profil information

Om mig

Profil

Nutritionist med en fil. mag. examen i kemi inriktning nutrition och livsmedelsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige. Nuvarande doktorand på Institutionen för folkhälsovetenskap, barn- och ungdomsepidemiologi, Karolinska Institutet. 

Akademiska uppdrag

Doktorandrepresentant i arbetsmiljögruppen, Institutionen för Folkhälsovetenskap

Doktorandrepresentant för Institutionen för Folkhälsovetenskap

Webbredaktör för forskargruppen Barn och ungdomsepidemiologi, Institutionen För folkhälsovetenskap

Utbildning

2010. Magisterexamen i Nutrition och Livsmedelsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar, Sverige 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är ett samarbete mellan Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Insitutet och Vårdalinstitutet, Lunds universitet. Projektet ämnar beskriva rörelsehindrade människors delaktighet i både samhälls- och arbetslivet. Rörelsehinder utgör en stor del av de funktionsnedsättningar som rapporteras i Sverige och det är uppskattat att närmare 8 % av befolkningen idag lever med ett rörelsehinder. Övervikt och fetma har också en central roll i projektet och vi är här främst intresserade av hur det i samspel med individens rörelsehinder skulle kunna påverka delaktigheten på olika plan i livet. I våra studier, där vi använder självrapporterad data såväl som nationell registerbaserad data, undersöker vi deras sociala kapital, deras upplevda krav-kontroll i arbetsmiljön, deras arbetsmarknadsanknytning och arbetssituation samt försöker identifiera risker för en förtida utslagning från arbetslivet. 

Publikationer

Artiklar:

Norrbäck M, De Munter JS, Tynelius P, Ahlström G, Rasmussen F. The impact on social capital of mobility disability and weight status: the Stockholm Public Health Cohort 

Norrbäck M, De Munter JS, Tynelius P, Ahlström G, Rasmussen F. The association of mobility disability, weight status and job strain: A cross-sectional study

Rapporter:

Jeroen de Munter, Helena Bjermo, Mattias Norrbäck, Gunilla Wilsby, Finn Rasmussen. Hälsa och levnadsvanor hos personer med rörelsehinder - jämförelser med personer utan rörelsehinder 

Helena Bjermo, Jeroen de Munter, Gunilla Wilsby, Mattias Norrbäck, Finn Rasmussen. Delaktighet i arbetslivet och socioekonomiska förhållanden hos personer med rörelsehinder - jämförelser med personer utan rörelsehinder 

Laddar publikationer

Karta