This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är leg. sjuksköterska och aukt. sexolog (specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Kliniskt har jag arbetat med akutsjukvård samt hiv/sti/hepatiter och läkemedelsprövningar innan jag började arbeta som lärare. Fortfarande har jag dock en klinisk förankring inom akutsjukvården genom mitt arbete på Södersjukhusets akutmottagning. Det känns viktigt för mig att bibehålla kontakten med vården och sjuksköterskors vardag.

Min passion inom vården är likabehandling och där jag valt att fokusera på patienter som tillhör sexuella minoriteter (HBTQ) och deras hälsa. Under senare år har detta kommit att fokusera på särskilt den äldre individen. Teoretiskt är jag präglad av kritisk teori (genus, queer och miffo/lytt) särskilt i intersektion med åldrande.

Utbildning

1993-1996 Vårdhögskolan i Göteborg

Sjuksköterskeexamen med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård

1997-1998 Göteborgs Universitet

Kandidatexamen i vårdvetenskap

1998-2000 Göteborgs Universitet

Magister i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

2014-2018 Karolinska Institutet

Forskarstuderande (med. lic.)

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete är en randomiserad kontrollerad studie som studerar effekten av en app för egenrapporterade symptom hos patienter med prostatacancer som genomgår strålbehandling (PhONEME). Patienter startade i studien i slutet av sommaren 2015. Totalt inkluderades 150 patienter i studien.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar för närvarande både på grund- och specialistutbildningarna, särskilt inom forskningsmetod, sexologi och gerontologi. Undervsiningen äger rum både i reguljärt klassrumsformat men även via distansundervisning. Jag har även erfarenhet av att undervisa internationellt på University of California, San Francisco, USA.

I ett samarbete mellan KI och Medicinska Föreningen deltog jag 2006 i den rapport som granskade sjuksköterske- och läkarprogrammen utifrån likabehandling: Vidgade perspektiv i utbildningen.

Jag har de senaste åren bidragit med kapitel till tre nya läroböcker: "'Plötsligen är jag ett spöke!': Hiv i äldre bögars liv" i Lhbtq-personer och åldrande: Nordiska perspektiv, "Konkreta möten med ”hbtq-frågor” – queerande ögonblick i vård-praktiken" i Vårdvetenskap och postmodernitet: En introduktion, samt "När regnbågen grånar" i Omvårdnad & Äldre.

Som en del av akademins tredje uppgift föreläser jag även om t ex HBTQ-personers hälsa, åldrande, psykisk ohälsa och sexualitet.

Akademiska priser och utmärkelser

Sigma Theta Tau International, Alpha Eta och Tau Omega, invald 2008

Chancellor's Award for the Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Leadership for student, UCSF, 2010

Kurslitteraturprisets hederspris för boken Omvårdnad & Äldre där jag bidragit med ett kapitel om HBTQ-personer och åldrande, 2017

Publikationer

Adherence to Report and Patient Perception of an Interactive App for Managing Symptoms During Radiotherapy for Prostate Cancer: Descriptive Study of Logged and Interview Data
Langius-eklöf A, Christiansen M, Lindström V, Blomberg K, Hälleberg Nyman M, Wengström Y, et al
JMIR cancer 2017;3(2):e18-

Effects of an interactive mHealth innovation for early detection of patient-reported symptom distress with focus on participatory care: protocol for a study based on prospective, randomised, controlled trials in patients with prostate and breast cancer
Langius-eklöf A, Crafoord Mt, Christiansen M, Fjell M, Sundberg K
BMC cancer 2017;17(1):466-

Providing Palliative Care in a Swedish Support Home for People Who Are Homeless
Håkanson C, Sandberg J, Ekstedt M, Kenne Sarenmalm E, Christiansen M, Öhlén J
Qualitative health research 2016;26(9):1252-62

Nursing under the skin: a netnographic study of metaphors and meanings in nursing tattoos
Eriksson H, Christiansen M, Holmgren J, Engström A, Salzmann-erikson M
Nursing inquiry 2014;21(4):318-26

Chronic illness care for lesbian, gay, & bisexual individuals
Dibble Sl, Eliason Mj, Christiansen Mad
NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 2007;42(4):655-74

Sexually transmitted diseases and sexual behaviour in men attending an outpatients' clinic for gay men in Gothenburg, Sweden
Christiansen Mad, Lowhagen Gb
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 2000;80(2):136-9

Karta

Presentationer

Christiansen, M., & Boström, A.-M. (2013). Revising the curriculum for a postgraduate program in gerontological nursing. Paper presented at the Waves of Change: Charting the Course for Gerontology and Geriatrics Education (39th Annual Meeting and Educational Leadership Conference of the Association for Gerontology in Higher Education), St. Petersburg, FL. Abstract