This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har jobbat som forskningsassistent inom socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center (ARC) sedan augusti 2012. Idag är jag doktorand på institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle och fortfarande verksam vid ARC (Karolinska Institutet och Stockholms Universitet). Mina huvudsakliga intressen är inom socialgerontologi, ojämlikhet i hälsa och långtidseffekter av arbetslivet på hälsa i hög ålder.

Utbildning

Jag har en kandidatexamen i utredningssociologi (2012) och en magisterexamen i sociologi (2013) vid Stockholms Universitet.

Forskningsbeskrivning

Med ett livsloppsperspektiv undersöker jag hur arbetsförhållanden (yrkeskomplexitet) är relaterat till socioekonomisk position och hur yrkeskomplexitet enskilt och i kombination med socioekonomisk position är relaterat till hälsa i hög ålder. Mitt övergripande mål med studierna är att tydliggöra och förstå varför grupper av individer med olika positioner i den sociala strukturen har olika bra hälsa i hög ålder.

Laddar publikationer

Karta