This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är anställd på deltid som forskningsassistent inom forskningsprojeket Co-Care/: Samvård vid kronisk sjukdom som drivs av forskningsgruppen AIM (Action through Information Management)

http://ki.se/lime/aim-action-through-information-management

http://ki.se/lime/co-care-samvard-vid-kronisk-sjukdom

Utbildning

Master's degree (M.Sc) in Technology Management, 2002, Lunds universitet & Lunds Tekniska Högskola, Lund

Boule Medical AB, Hematology; Stockholm, 2002-2004, www.boule.se

Forskningsassistent, Center for Information and Communications Research (CIC), Handelshögskolan, Stockholm, ICT (Information Communication Technology), & patient empowerment för kroniskt sjuka, 2005, https://www.hhs.se/sv/forskning/Centers/CIC/

Atos Medical AB; Ear/Nose/Throat/Head and Neck, Lund, 2005-2008, www.atos.se

Philips, Personal Health; Mother & Childcare, Air quality management /Asthma & Allergy, Oral Healthcare, Pain relief Management, Prevention disease management, Stockholm, 2008-nuvarande, www.philips.se
 

Forskningsbeskrivning

Projektets målsättning är att utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner för att förverkliga potentialen av samvård. Samvård innebär att personer med kronisk sjukdom och deras anhöriga ges möjlighet att ta en större roll i egenvård utifrån deras individuella förutsättningar och mål och genom stöd från vården och digitala tjänster (e-hälsotjänster). Aktiviteter som sker i samarbete mellan patienter, närstående och vårdpersonal,utifrån patientens behov och mål, för att uppnå bästa möjliga hälsa.

Forskargruppen arbetar med utveckling av verktyget ”Co-care companion” ett digitalt stöd för samvård genom informationsutbyte, visualisering och kommunikation.

 

Laddar publikationer