This page in English
Laddar profil information

Om mig

Leg. Sjuksköterska och specialistutbildad distriktssköterska, medicinsk master, magister i pedagogik och universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad. I mina arbetsuppgifter ingår undervisning i främst specialistsjuksköterskeprogrammen, distrikt och barn och ungdom. Mitt fokus är i första hand på skolsköterskans- och barnsjuksköterskans hälsofrämjandearbete. Jag har ingått i den nationella referensgruppen för ” Kompetensbeskrivning för skolsköterskor inom elevhälsans medicinska insatser, EMI”, år 2016.

På Liljeholmens akademiska vårdcentral med dess nätverk är jag en pedagogisk resurs.

Utbildning

2012 Medicinsk master
2004 Vårdpedagogik
2000 Vetenskapliga teorier och metoder
1987 Distriktssköterskeexamen
1977 Sjuksköterskeexamen
 

Forskningsbeskrivning

Har ingått i forskargrupp om elevhälsan.

Pedagogiska meriter

IPE-promotor (interprofessional education) för sjuksköterskornas specialistutbildning.

IPE  posters via LIljeholmens akademiska vårdcentral i det nationella nätverk

Utvecklat diskussionforumet i pingpong med ökat studentansvar och delaktighet, ordförande, sekreterare och processgranskare.

Länkar

Laddar publikationer

Karta

Presentationer

Nationella skolsköterskekonferensen i Stockholm, år 2014 Titel: A To share a responsibility – school nurses´ experiences of collaboration in multi-professional team
17th Biennal School Nurse International Conference, år 2013 Titel: school nurses' experience of collaborating in school-based interprofessional teams Poster: Karolinska institutets pedagogiska konferens år 2016. Titel: Ökat studentansvar och delaktighet i diskussioner på pingpong i specialistsjuksköterskeprogrammet.
Poster: NIPNET (Nordic Interprofessional Network) Conference, år 2014. Titel:  IT support for students and tutors in Primary Healthcare to facilitate self-directed learning and the implementation of
interprofessional education
Poster: NIPNET Conference, år 2013, Titel: IPE ( Interprofessional Education) på Liljeholmens Akademiska Vårdcentral