This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag heter Mari Lundberg och är fysioterapeut och docent i fysioterapi. Mitt forskningsområde är smärta, med särskilt fokus hur vi får människor att vara fysiskt aktiva trots sin smärta.  

Klinisk erfarenhet

Jag är specialist inom ortopedisk kirurgi och har arbetat kliniskt inom primärvård, ortopedisk sluten och öppenvård, reumatologi och idrottsmedicin.

Utbildning

Jag har min fördjupning inom området smärta och utöver min specialistkompetens i ortopedisk kirurgi har jag också en kandidatexamen i psykologi.

Forskningsbeskrivning

Min passion inom forskning, klinik och utbildning är att försöka förstå hur vi kan få människor att vara fysiskt aktiva trots att de har ont eller är rädda.

Mitt huvudområde är smärta, med särskilt fokus på rörelserädsla. 

Publikationer

How does kinesiophobia change over time and in relation to gender in patients with acute coronary artery disease?

Bäck M, Lundberg M, Cider Å, Herlitz J, Jansson B.

Accepted for publication in Physical Therapy, August 2015.

Predictors of attendance at exercise-based cardiac rehabilitation with special reference to kinesiophobia in patients with coronary artery disease. 

Bäck M, Cider Å, Herlitz J, Lundberg M, Jansson B.​

Accepted for Physiotherapy in theory and practice, May 2015

Move the fear away!  - Things to consider when applying the knowledge and principles of the cognitive fear-avoidance model into sports medicine.

Lundberg M.

Accepted for publication in Sportsphysio, (In German), March 2015. 

25435469

25090974

24806466

24196991

23639990

22716232

22366980

22305808

22214399 

22016374

22066555

22191022

21245785 

21697203 

21178595 

21084657

20593205 

19925172

18818113

17687733

16548085

15297112

Women on sick leave - participation in encounters with rehabilitation stakeholders.

Erkmar E, Dahlin-Ivanoff S, Lundberg M.

Advances in Physiotherapy. 2010;12(4):201-7.

A psychometric evaluation of the Swedish version of the Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK) – from a physiotherapeutic perspective

Lundberg M, KE, Styf J, Carlsson SG.

Physiother Theory Pract. 2004; 20: 121-133.

Pedagogiska meriter

Jag är Docent i fysioterapi sedan 2012.  

Jag har undervisat mer än 500 timmar på alla nivåer (grund, avancerad och forskarnivå), och inom klinik. 

Djupet i min kompetens har jag inom, smärta, forskningmetodik (mätlära, kvantitativ och kvalitativ metod).

Laddar publikationer