This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mitt forskningsintresse rör reproduktiv och gynekologisk hälsa och möjligheterna att förbättra utbildnings och kunskapsläget i skola och samhälle, integrera teoretisk kunskap med levd erfarenhet, samt hur hälsa kan kommuniceras.

Avhandlingsarbetet visar på resultat som kan bidra till vår förståelse för fruktsamheten som levd erfarenhet och reproduktiv hälsa i ett samhällsperspektiv. Resultatet tyder på att samhälleliga strukturer påverkar upplevelsen av, och attityder till fruktsamhet och barnafödande. Jag har arbetat med både kvalitativ och kvantitativ metod bland annat fenomenologi, hermeneutik, innehållsanalys, faktoranalys, och instrumentutveckling.

Forskningsbeskrivning

Avhandling

Fruktsamhet och barnafödande - upplevelser, tankar och attityder bland kvinnor som inte fött barn. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Publikationer

A burden and a blessing--young Swedish women's experience of fertility. A study among women lacking experience of pregnancy and parenthood.
Soderberg M, Lundgren I, Olsson P, Christensson K
Health Care Women Int 2011 May;32(5):402-19

A project for future life-Swedish women's thoughts on childbearing lacking experience of giving birth and parenthood.
Söderberg M, Christensson K, Lundgren I
Int J Qual Stud Health Well-being 2012 ;7():

Attitudes toward fertility and childbearing scale: an assessment of a new instrument for women who are not yet mothers in Sweden.
Söderberg M, Lundgren I, Christensson K, Hildingsson I
BMC Pregnancy Childbirth 2013 Oct;13():197

Women's attitudes towards fertility and childbearing - A study based on a national sample of Swedish women validating the Attitudes to Fertility and Childbearing Scale (AFCS).
Söderberg M, Christensson K, Lundgren I, Hildingsson I
Sex Reprod Healthc 2015 Jun;6(2):54-8

Populärvetenskapliga publikationer och aktiviteter

Populärvetenskaplig sammanfattning av avhandling Fruktsamhet och barnafödande, Jordemodern, Sept 2013

Intervjuad om avhandlingens resultat i Sveriges Radio P1, Tendens, Juli 2014 (6.40 miuter in i programmet).

Intervjuad om Naturlig familjeplanering, Fria tidningen, Jan 2015

Intervjuad i en artikelserie om mens i Dagens Nyheter, Jan 2015

Medverkat i Nordegren&Epstein om Elitidrottande kvinnor och mens, Sveriges Radio P1, 16  Febr 2015

Medverkat i Nyhetsmorgon TV4:
Om PMS, 15 April 2015. (id=3150192).
Om p-appar och säkerhet, 13 maj 2015. Fler unga använder p-app i mobilen mote oönskad graviditet (3180081). 

Inlägg DN Åsikt 16 okt 2017

Intervjuad i Epic Lyfestyle podden, ett samtal om ett holistiskt synsätt på kvinnans kropp, fruktsamhet och menscykel,  20 febr 2018

Projekt

Projekt 23 – ett tidigt hälsosamtal för ett friskare liv. Ett projekt finansierat av SKL 2017

Länkar

Map

View map

Tomtebodavägen 18a
Solna, Stockholm