Nyhetsarkiv Martin Holzmann

Högkänsligt troponintest minskar risken för ny hjärtinfarkt

05 jun 2018

Det nyare, högkänsliga troponintestet upptäcker lägre nivåer av hjärtspecifika proteiner, troponiner, än det äldre troponintestet. På så sätt upptäcks fler patienter med hjärtinfarkt än förut. Bland de patienter som diagnostiserats med det nya testet är risken för ny hjärtinfarkt dessutom lägre,...
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologiHjärt-kärlsjukdomarKardiologi

Troponin är förknippat med förhöjd risk att dö

01 nov 2017

Ett blodprov som mäter förekomsten av hjärtspecifika proteiner, troponiner, används på akutkliniker för att diagnostisera hjärtinfarkt hos patienter med bröstsmärta. Men även normalnivåer av proteinerna hos patienter utan hjärtinfarkt ökar risken att dö, visar en studie från Karolinska Institutet...
AkutsjukvårdHjärt-kärlsjukdomarProteiner

Kranskärlskirurgi effektivt vid typ 1-diabetes

28 aug 2017

Kranskärlskirurgi är den bästa metoden för att behandla åderförkalkade kranskärl hos diabetespatienter med flerkärlssjukdom, även om patienten har diabetes typ 1. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet som rätar ut ett frågetecken i de gällande rekommendationerna. Studien...
DiabetesKirurgi

Impotensmedicin kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt

10 mar 2017

Vanliga impotensläkemedel, som Viagra, kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt.
Hjärt-kärlsjukdomarLäkemedelÖverlevnad

Inget samband mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och risk för död

22 nov 2016

En tidigare publicerad studie lade fram indikationer på en eventuell ökad risk för död efter icke könsmatchade blodtransfusioner i samband med hjärtkirurgi. Ny forskning vid Karolinska Institutet visar att dessa slutsater är felaktiga. I en studie i tidskriften Circulation undersökte forskare från...