This page in English
Laddar profil information

Om mig

Tjänstledig till den 13 maj 2018, för frågor om utbildning på grund- och avancerad nivå, kontakta gu-adm@phs.ki.se 

Jag arbetar med utbildning på grund- och avancerad nivå. Bland annat så innefattar mitt arbete registrering och rapportering i Ladok, administrera och publicera kurswebbsidor i Ping Pong, uppdatera kursplaner i SELMA och boka lokaler i TimeEdit.

Jag arbetar också som administratör för Swedish Research School for Global Health, den del som Karolinska Institutet ansvarar för. Där innefattar arbetet bl a att boka resor och förbereda diplom.

Jag är även skyddsombud för institutionens administration (plan 3 i Widerströmska huset).

Utbildning

Magisterexamen i folkhälsovetenskap

Länkar

Laddar publikationer

Karta