This page in English
Laddar profil information

Om mig

Efter min disputation vid Lunds universitet 2007, började jag arbeta som embryolog vid Fertilitetsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Där arbetade jag tills jag 2010 började arbeta i Outi Hovattas lab vid CLINTEC, Karoliska Institutet. År 2016 började jag istället i Fredrik Lanners forskargrupp vid CLINTEC, Karoliska Institutet och det är där jag idag arbetar som Lab Manager.

Forskningsbeskrivning

Humana embryonala stamceller har en stor potential för cellterapi inom området regenerativ medicin, men traditionella odlingstekniker inkluderar icke definierade samt animaliska komponenter och dessa är därför inte optimala för kliniskt användande. Humana embryonala stamceller som är deriverade och odlade under GMP (Good Manufacturing Practice) är nödvändiga för kliniskt användande av dessa celler.

 

Baserat på våra publicerade definierade, animalkomponentfria odlingsprotokoll (Nature comm 2014, Nature prot 2014) har vi nu utvecklat ett protokoll för isolering och GMP produktion av humana embryonala stamceller. Det nya protokollet är validerat och systemet ger effektivt nya linjer. Planen är att etablera en bank av celler för att kunna distribuera celler av GMP standard för användande inom regenerativ medicin.

 

Vi har nu initierat GMP produktion med detta protokoll och planerar att ha våra första linjer etablerade under 2017.

Laddar publikationer