This page in English
Laddar profil information

Om mig

Leg. Sjuksköterska och Med dr. Adjunkt vid sektionen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Utbildning

Leg sjuksköterska 1977

Specialistsjuksköterskeutbildning medicin och kirurgi 1979

Specialistsjuksköterskeutbildning anestesi och intensivvård 1989

Magisterexamen i pedagogik inriktning vårdpedagogik 2000

Med dr 2017

Forskningsbeskrivning

Utgångspunkt i min avhandling har varit den akuta smärtan i akutmottagningens kontext. Jag ingår i forskargruppen inom Ambulerande omvårdnad vid Karolinska Institutet, dvs den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Forskningen handlar huvudsakligen om sjuksköterskors telefonbedömningar och om den vårdsökandes och telefonsjuksköterskans perspektiv.  Pågående projekt är inom områdena övervakningssamtal och telefonsjuksköterskors arbetsmiljö. Övrig forskning är inom ambulanssjukvård. Ett nytt projekt inom forskarprojektgruppen ambulerande omvårdnad om vårdkedja efter samtal till 112 är under planering, se ki.se/nvs/ambulerande-omvardnad.

Pedagogiska meriter

Erfarenhet av utbildning på sjuksköterskeprogrammet termin 3 och specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot anestesisjukvårdvid vid Karolinska Institutet.

Publikationer

Registered nurses' own experience of using a nurse-initiated pain protocol based on their working experience
Sturesson L, Falk Ac, Ulfvarson J, Lindström V
Journal of clinical nursing 2018;27(3-4):829-835

Actions to improve documented pain assessment in adult patients with injury to the upper extremities at the Emergency Department - A cross-sectional study
Sturesson L, Lindström V, Castrén M, Niemi-murola L, Falk Ac
International emergency nursing 2016;25():3-6

Mandatory documentation of pain in the emergency department increases analgesic administration but does not improve patients' satisfaction of pain management
Sturesson L, Falk Ac, Castrén M, Niemi-murola L, Lindström V
Scandinavian journal of pain 2016;13():32-35