This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är socionom och har en Master i psykologi. Mina intresseområden är mental ohälsa under perinatalperioden och implementering av perinatalpsykologi inom barnhälsovården. Jag fokuserar även på samspel och anknytning mellan förälder och barn samt samtalsterapi för blivande och nyblivna föräldrar.

Jag är doktorand och mitt forskningsprojekt är ”Evaluation of a clinical project with psychodynamic supervision and treatment at Child Health Centers: A quantitative and qualitative study”.

Forskningsbeskrivning

Allmänna Arvsfonden finansierade 2012-2016 det kliniska projektet ”Tryggare kan flera vara” där tio psykoterapeuter placerades på BVC i Stockholm. De handledde barnsjuksköterskorna och erbjöd korta psykodynamiska terapier till föräldrar med ”baby worries”. Begreppet inbegriper förälderns oro för barnets funktion, förälderns egna emotionella problematik och/eller samspelet med barnet.

Jag utvärderar projektet med både kvalitativ och kvantitativ metod för att ta reda på hur barnsjuksköterskor upptäcker och hanterar föräldrar och barn med emotionell problematik. Jag undersöker också vad som är främjande och hindrande med en psykoterapeutisk insats på BVC.

Ansvariga handledare: Professor Eva Nissen och Docent Björn Salomonsson

Pedagogiska meriter

Jag är lärare på barnmorskeprogrammet och undervisar i föräldraskap, kvalitativ metod och i motiverande samtal. 

Länkar

Laddar publikationer

Map

View map

Tomtebodavägen 18 A
Stockholm