This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag leder KI:s lokala införandeprojekt av det nya Ladoksystemet.

Alla lärosäten som idag använder Ladok kommer under 2017 och 2018  att  byta ut nuvarande Ladok till ett helt nytt system. Systembytet kommer att påverka alla som arbetar med utbildningsadministration av något slag. 

I implementeringen av nya Ladok ansvarar jag bland annat för:

  • att leda projektet inom satta tids- och budgetramar
  • att verksamheten är anpassad till att gå över till nya Ladok-systemet
  • att all data i det befintliga Ladok kan migreras över till det nya systemet
  • att alla nuvarande integrationer skrivs om till nya Ladok-systemet
  • att alla som behöver  erbjuds relevant utbildning i det nya Ladok-systemet

Läs mer om nya Ladok på ki.se/medarbetare/ladok

Laddar publikationer