This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Ateroskleros (åderförkalkning) är den underliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar och kan leda till allvarliga komplikationer såsom hjärtinfarkt och stroke. Det övergripande målet med min forskning är att identifiera nya läkemedelsmål (”drug targets”) som kan minska graden av ateroskleros, samt att identifiera markörer för tidig sjukdomsutveckling för att kunna urskilja personer som gynnas av tidig behandling. I detta syfte använder vi oss av musmodeller med människoliknande ateroskleros och väl-karakteriserade hjärtpatientkohorter med gen- och proteinuttrycks samt genotypsdata.

Laddar publikationer

Karta