This page in English
Laddar profil information

Utbildning

2013 - present: Doktorand vid enheten för arbets- och miljödermatologi, IMM, Karolinska Institutet

2009-2013: MSc Occupational and Environmental Health (OEH), Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Graduated: March 2013.

Forskningsbeskrivning

Syftet med min forskning är att undersöka effekterna av hudens exponering för kobolt - en metall som kan orsaka allergi. Jag ska studera om exponering för kobolt i olika partikelstorlekar påverkar allergi och upptag av kobolt genom huden.

Hud provtagningsmetoder - acid wipe sampling och tape stripping - används för att studera huddos av arbetstagare i olika yrken. Tillsammans med luft-och urinprovtagning, kommer dessa metoder hjälper oss att förstå hur kroppen utsätts för kobolt.

Framtida arbete kommer att omfatta dermal penetrationsstudier och lapptest i kobolt-allergiska patienter.

Publikationer

Snapshot of cobalt, chromium and nickel exposure in dental technicians
Kettelarij J, Nilsson S, Midander K, Lidén C, Julander A
Contact dermatitis 2016;75(6):370-376

Testing in artificial sweat - Is less more? Comparison of metal release in two different artificial sweat solutions
Midander K, Julander A, Kettelarij J, Lidén C
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP 2016;81():381-386

Nickel exposure when working out in the gym
Gumulka M, Matura M, Lidén C, Kettelarij Ja, Julander A
Acta dermato-venereologica 2015;95(2):247-9

Cobalt, nickel and chromium release from dental tools and alloys
Kettelarij Ja, Lidén C, Axén E, Julander A
Contact dermatitis 2014;70(1):3-10

Nickel release from white gold
Midander K, Kettelarij J, Julander A, Lidén C
Contact dermatitis 2014;71(2):109-11

Karta