This page in English
Laddar profil information

Utbildning

2013 - present: Doktorand vid enheten för arbets- och miljödermatologi, IMM, Karolinska Institutet

2009-2013: MSc Occupational and Environmental Health (OEH), Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Graduated: March 2013.

Forskningsbeskrivning

Syftet med min forskning är att undersöka effekterna av hudens exponering för kobolt - en metall som kan orsaka allergi. Jag ska studera om exponering för kobolt i olika partikelstorlekar påverkar allergi och upptag av kobolt genom huden.

Hud provtagningsmetoder - acid wipe sampling och tape stripping - används för att studera huddos av arbetstagare i olika yrken. Tillsammans med luft-och urinprovtagning, kommer dessa metoder hjälper oss att förstå hur kroppen utsätts för kobolt.

Framtida arbete kommer att omfatta dermal penetrationsstudier och lapptest i kobolt-allergiska patienter.

Laddar publikationer

Karta