This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som projektledare och kommunikatör för invigningarna av forsknings- och utbildningsbyggnaderna Neo och ANA 8 i Flemingsberg och Biomedicum i Solna. Mitt uppdrag är att hjälpa till att praktiskt planera, organisera och genomföra invigningarna. I tjänsten ingår också att ge kommunikationsråd till chefer/projektledare/arbetsgrupper.

Jag är tjänstledig från min roll som samordnare inom kommunikation vid Aging Research Center (ARC), som jag varit sedan augusti 2013. Mina ansvarsområden på ARC innefattar att:

• Koordinera ARC:s externa och interna kommunikationsinsatser.
• Ansvara för ARC:s hemsida, www.ki-su-arc.se, skapa budskap för hemsidan bland annat genom artiklar, och information om våra forskare och medarbetare.
• Vara rådgivande vid framtagning av nya hemsidor, såsom www.snac-k.se
• Vara projektledare/redaktör vid trycksaksproduktioner såsom roll-up, broschyrer och vår tvåårsrapport, Biennial report
• Vara presskontakt
• Producera artiklar till tidskriften Äldre i Centrum
• Koordinera styrelse- och styrgruppsmöten
• Planera events och organisera ARC:s deltagande i mässor, konferenser samt vår årliga personaldag ARC day, samt Öppet hus 2016 (Äldreforskningens Öppet Hus)
• Hantera ARC:s publikationer

Jag har tidigare arbetat på Congrex Sweden AB, kongressarrangörsfirma, där jag arbetade i sex år. På Congrex koordinerade jag vetenskapliga program för medicinska kongresser. Det inkluderade allt från att leda processen tillsammans med den vetenskapliga kommittén, bjuda in talare, uppföljning, korrekturläsning av abstracts, till uppdateringar av programmet på kongressens hemsida.

Utbildning

Filosofie kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap från Information- och PR programmet vid Mittuniversitetet, Sundsvall (2005).

Övrig utbildning innefattar högskoleexamen i Statsvetenskap, Psykologi A, Socialpsykologi, Organisation och kommunikation, Juridisk översiktskurs och Skrivande i yrkeslivet.

 

 

Laddar publikationer

Karta