This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som samordnare inom kommunikation vid Aging Research Center (ARC), sedan augusti 2013. Mina ansvarsområden innefattar att:

• Koordinera ARC:s externa och interna kommunikationsinsatser.
• Ansvara för ARC:s hemsida, www.ki-su-arc.se, skapa budskap för hemsidan bland annat genom artiklar, och information om våra forskare och medarbetare.
• Vara rådgivande vid framtagning av nya hemsidor, såsom www.snac-k.se
• Vara projektledare/redaktör vid trycksaksproduktioner såsom roll-up, broschyrer och vår tvåårsrapport, Biennial report
• Vara presskontakt
• Producera artiklar till tidskriften Äldre i Centrum
• Koordinera styrelse- och styrgruppsmöten
• Planera events och organisera ARC:s deltagande i mässor, konferenser samt vår årliga personaldag ARC day, samt Öppet hus 2016 (Äldreforskningens Öppet Hus)
• Hantera ARC:s publikationer

Jag har en bakgrund inom Congrex, professionel kongressorganisatör, där jag arbetade i sex år. På Congrex koordinerade jag vetenskapliga program för medicinska kongresser. Det inkluderade allt ifrån att bjuda in talare, uppföljning, korrekturläsning av abstracts, och uppdateringar av programmet på kongressens hemsida till att påminna kommittén om kommande uppgifter.

Utbildning

Filosofie kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap från Information- och PR programmet vid Mittuniversitetet, Sundsvall (2005).

Övrig utbildning innefattar högskoleexamen i Statsvetenskap, Psykologi A, Socialpsykologi, Organisation och kommunikation, Juridisk översiktskurs och Skrivande i yrkeslivet.

 

 

Laddar publikationer

Karta