This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är forskare i beteendemedicin och fysioterapi sedan min disputation 2010 och legitimerad sjukgymnast sedan 1988. Jag är anställd som forskare både vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Utbildning

Högskoleexamen Psykologprogrammet vid Uppsala Universitet 1983

Sjukgymnastexamen vid Uppsala Universitet 1988

Doktorsexamen i vårdvetenskap vid Uppsala Universitet 2010

Forskningsbeskrivning

Jag forskar inom flera projekt där vi genomför interventioner för att öka fysisk aktivitet och förbättra hälsan vid långvariga sjukdomstillstånd: reumatoid artrit, cancer och muskuloskeletal smärta. Fokus i min forskning ligger på den vårdpersonal (ofta fysioterapeuter) som levererar interventionerna. Interventionerna är ofta är komplexa och kräver beteendeförändring inte bara hos patienterna utan även hos vårdpersonalen. I denna forskning kombineras självrapporterad data med observationsdata via t.ex. videoinspelningar.

Länkar

Laddar publikationer

Karta