Nyhetsarkiv Gustaf Edgren

Disputation 17 mars 2017: Märit Halmin

27 feb 2017

Fredagen den 17 mars försvarar Märit Halmin sin avhandling " Transfusion in critically ill patients: short- and long-term outcomes ". Hennes opponent är Dr Daryl Kor från Mayo Clinic, Department of Anesthesiology. Handleader är Gustaf Edgren, Agneta Wikman och Anders Östlund. Målet med Märits...
EpidemiologiHematologi

Lagrat blod är säkert blod

20 dec 2016

Den oro som tidigare funnits för att lagrat blod skulle vara farligt för patienten kan nu avskrivas. Det visar en stor svensk-dansk studie publicerad i Annals of Internal Medicine . Blodtransfusion är en extremt viktig behandling som ges vid många olika sjukdomstillstånd. Vid 80 års ålder har så...
BiostatistikEpidemiologi

Ingen risk för demenssjukdom genom blodtransfusion

27 jun 2016

Tidigare studier har visat att neurologiska sjukdomar som Alzheimers och Parkinson går att inducera i friska försöksdjur. Det har skapat en oro för att demenssjukdomarna kan överföras från en individ till en annan, eventuellt via blodtransfusioner. Men i en ny studie som publiceras i tidskriften...
Demens

Transfusioner med lagrat blod säkert för hjärtopererade

20 okt 2015

En ny registerstudie ledd från Karolinska Institutet bringar klarhet i den omdiskuterade frågan kring lagring av blod till transfusioner. Studien som är gjord på hjärtpatienter och publiceras i vetenskapstidskriften JAMA visar att lagrat blod är lika säkert som färskt. I Sverige och större delen av...
HematologiHjärt-kärlsjukdomar