This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan 2003 har jag uteslutande arbetat med utvecklingen av Karolinska Institutets biobank, en corefacilitet vars uppdrag är att erbjuda en kvalitetsäkrad service för prov och datahantering till forskare på KI. Sedan 2010 har jag en roll som senior rådgivare inom samma verksamhet och ett speciellt uppdrag inom BBMRI.se att koordinera utvecklingen av en nationellt samordnad och standardiserad biobanksservice. Jag har innehaft olika förtroendeuppdrag, dels nationellt för att skapa ett enhetligt regelverk för de lagar som reglerar hantering och tillgång till prov som förvaras i biobanker och dels som rådgivare till flera internationella biobanker. Jag har olika undervisningsuppdrag och ansvarar för en forskarutbildningskurs på KI i samarbete med BBMRI.se vars mål är att förmedla kunskap hur man skapar bästa möjliga förutsättningar för att nyttja biobankade prov i olika forskningsprojekt.

Jag har en forskningsbakgrund inom klinisk farmakologi som syftar till att få ökad kunskap om hur molekylärgenetiska faktorer påverkar effekten av olika läkemedel.

Utbildning

1990 Fil kand. i Bioanalytisk kemi, Stockholms Universitet
1996 Dr i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet.
2000 Docent i kemisk farmakologi, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Biobanksrelaterad forsking

Jag driver olika biobanksrelaterade forskningsprojekt som syftar till att få ökad kunskap om hur variationer i den pre-analytiska hanteringen av prov från nål till frys påverkar analyser av metaboliter och proteiner.

Laddar publikationer

Karta