This page in English

Anita Berlin

Universitetsadjunkt

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i barn och ungdom, medicine doktor och universitetsadjunkt vid Sektionen för omvårdnad. MIna arbetsuppgifter på sektionen omfattar undervisning och handledning på specialistutbildningarna inom distrikt och barn, samt ett internationellt samarbete med sjuksköterskeutbildningen vid Peking University. Jag har deltagit i Socialstyrelsens expertgrupp med uppdrag att uppdatera hälso- och sjukvårdens rådgivning för att minska plötslig spädbarnsdöd.

Mitt forskningsområde relaterar främst till barnhälsovård. Den nuvarande forskningen har fokus på föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård. 

Mitt avhandlingsarbete hade fokus på kulturell kompetens inom barnhälsovården och mötet mellan BVC sjuksköterskan, utlandsfödda föräldrar och deras barn. I avhandlingsarbetet utvecklades ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovård.

Mitt kliniska arbete som sjuksköterska har omfattat såväl akutsjukvård som primärvård för både vuxna och barn. Min främsta kliniska erfarenhet består av 28 år inom barnhälsovård.

Utbildning

2017: Open Networked Learning (pedagogik)

2012: Forskarhandledarutbildning.

2011: Grundläggande Högskolepedagogik.

2010: Doktorsexamen.

2000: Medicine master i internationell folkhälsovetenskap.

1995: Diplom i Internationell Hälsa- och sjukvård med inriktning mot bistånd        och katastrofarbete.    

1983: Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.  

1978: Sjuksköterskeexamen. 

Forskningsbeskrivning

Fakta om min nuvarande foskning:

Forskningsprojekt 2017 - 2019. Finansierat av Vetenskapsrådet. "Cooperation learning in primary health care – an intervention to child health care nurses leading educational groups in a randomized controlled trial". Projektet görs i samarbete med Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings Universitet. 

Forsknngsprojekt 2017 - 2019. "En Frisk Skolstart Plus för barn och föräldrar i resurssvaga områden – samverkan mellan elevhälsa och primärvård för att förebygga fetma och diabetes". Projektet görs i samarbete med Institutionen för Folkhälsa, KI.

Forskningsprojekt 2013-2015. Finansierat av Vetenskapsrådet.  ”Lärarskap och ledarskap i föräldragrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap”. Projektet genomfördes i samarbete med Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet. 

 

 

Publikationer

Childbirth and parenting preparation in antenatal classes
Barimani M, Forslund Frykedal K, Rosander M, Berlin A
Midwifery 2018;57():1-7

Walk the talk: Leader behavior in parental education groups
Berlin A, Rosander M, Frykedal Kf, Barimani M
Nursing & health sciences 2018;():-

Facilitating and inhibiting factors in transition to parenthood - ways in which health professionals can support parents
Barimani M, Vikström A, Rosander M, Forslund Frykedal K, Berlin A
Scandinavian journal of caring sciences 2017;31(3):537-546

Content and Presentation of Content in Parental Education Groups in Sweden
Berlin A, Törnkvist L, Barimani M
The Journal of perinatal education 2016;25(2):87-96

One size does not fit all-qualitative process evaluation of the Healthy School Start parental support programme to prevent overweight and obesity among children in disadvantaged areas in Sweden
Norman Å, Nyberg G, Elinder Ls, Berlin A
BMC public health 2016;16():37-

Psychometric characteristics of a modified Sympathy-Acceptance-Understanding-Caring competence model questionnaire among foreign-born parents encountering nurses in primary child health care services
Berlin A, Alinaghizadeh H, Törnkvist L, Willman A, Nilsson G
Primary health care research & development 2016;17(3):298-310

With or without the group: Swedish midwives' and child healthcare nurses' experiences in leading parent education groups
Forslund Frykedal K, Rosander M, Berlin A, Barimani M
Health promotion international 2016;31(4):899-907

Stuck in a vicious circle of stress. Parental concerns and barriers to changing children's dietary and physical activity habits
Norman Å, Berlin A, Sundblom E, Elinder Ls, Nyberg G
Appetite 2015;87():137-42

Updated Swedish advice on reducing the risk of sudden infant death syndrome
Wennergren G, Nordstrand K, Alm B, Möllborg P, Öhman A, Berlin A, et al
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2015;104(5):444-8

Cultural competence among Swedish child health nurses after specific training: A randomized trial
Berlin A, Nilsson G, Törnkvist L
Nursing & health sciences 2010;12(3):381-91

Visa alla publikationer