This page in English
Laddar profil information

Om mig

Leg. sjuksköterska med specialistutbildning i barn och ungdom, medicine doktor och universitetsadjunkt vid Sektionen för omvårdnad. MIna arbetsuppgifter på sektionen omfattar undervisning och handledning på specialistutbildningarna inom distrikt och barn, samt ett internationellt samarbete med sjuksköterskeutbildningen vid Peking University. Jag har deltagit i Socialstyrelsens expertgrupp med uppdrag att uppdatera hälso- och sjukvårdens rådgivning för att minska plötslig spädbarnsdöd.

Mitt forskningsområde relaterar främst till barnhälsovård. Den nuvarande forskningen har fokus på föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovård. 

Mitt avhandlingsarbete hade fokus på kulturell kompetens inom barnhälsovården och mötet mellan BVC sjuksköterskan, utlandsfödda föräldrar och deras barn. I avhandlingsarbetet utvecklades ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovård.

Mitt kliniska arbete som sjuksköterska har omfattat såväl akutsjukvård som primärvård för både vuxna och barn. Min främsta kliniska erfarenhet består av 28 år inom barnhälsovård.

Utbildning

2017: Open Networked Learning (pedagogik)

2012: Forskarhandledarutbildning.

2011: Grundläggande Högskolepedagogik.

2010: Doktorsexamen.

2000: Medicine master i internationell folkhälsovetenskap.

1995: Diplom i Internationell Hälsa- och sjukvård med inriktning mot bistånd        och katastrofarbete.    

1983: Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.  

1978: Sjuksköterskeexamen. 

Forskningsbeskrivning

Fakta om min nuvarande foskning:

Forskningsprojekt 2017 - 2019. Finansierat av Vetenskapsrådet. "Cooperation learning in primary health care – an intervention to child health care nurses leading educational groups in a randomized controlled trial". Projektet görs i samarbete med Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings Universitet. 

Forsknngsprojekt 2017 - 2019. "En Frisk Skolstart Plus för barn och föräldrar i resurssvaga områden – samverkan mellan elevhälsa och primärvård för att förebygga fetma och diabetes". Projektet görs i samarbete med Institutionen för Folkhälsa, KI.

Forskningsprojekt 2013-2015. Finansierat av Vetenskapsrådet.  ”Lärarskap och ledarskap i föräldragrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap”. Projektet genomfördes i samarbete med Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet. 

 

 

Länkar

Laddar publikationer