This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent i neurologi. Överläkare i neurologi, verksam vid strokeavdelning R15 vid Karolinska sjukhuset, Solna sedan december 2012. Intresserad av den akuta behandlingen men även av återhämtningen och möjligheterna att minska funktionsnedsättningen efter akut stroke.

Utbildning

  • Läkarutbildning vid Uppsala universitet, examen 1993.
  • Specialist i neurologi med inriktning mot stroke, Akademiska sjukhuset, 2015. Specialistexamen samma år.
  • Doktorsavhandling vid Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap, Neurologi och rehabiliteringsmedicin. Avhandlingens namn: Spasticity after first-ever stroke.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på återhämtning efter stroke. Varje år drabbas 16 miljoner människor av stroke varav hälften av de överlevande har kvarstående funktionsbortfall. Min aktuella forskning har fokuserad på att undersöka effekten av fluoxetin efter stroke.

Fluoxetin är ett läkemedel som använts för att behandla depression. I en mindre studie på människor (n=118) förbättrades funktionsförmågan markant. Andelen oberoende ökade med 17 %.

Men studien var liten. Det är behövs data från stora välgjorda studier för att se om detta verkligen stämmer. Därför har vi startat en studie som heter Efficacy oF Fluoxetine – randomisEd Controlled Trial in Stroke (EFFECTS).

Jag är huvudprövare - Chief Investigator - för EFFECTS.

EFFECTS är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågå under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.

EFFECTS primära hypotes är att en kapsel fluoxetin 20 mg om dagen ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo. Vi mäter oberoendet med en skala som heter modifierad Rankin Scale.

Som sekundär utfallsmått undersöker vi om fluoxetine 20 mg per dag

  • Ökar överlevnaden
  • Ökar likvskvalitet
  • Minskar depression och ångest
  • Minskar hjärntrötthet (fatigue)
  • Förbätttrar kognition
  • Är kostnadseffektivt

Målsättningen är att inkludera 1 500 patienter vid 35 center i Sverige.EFFECTS startades den 20 oktober och vi har inkluderat drygt 400 individer vid 29 center (juni 2016). Du kan följa den aktuella inkluderingen via denna länk.

Vi samarbetar med två andra internationella studier med likadana inklusions- och exklusionskriter. De heter FOCUS och AFFINITY.

Studien är akademikerdriven. Det betyder att det är vi forskare som har initierat och driver studien, samt att finansieringen kommer via ansökningar från allmänna medel.

EFFECTS stöds av Vetenskapsrådet, Hjärt- lungfonden, STROKE-förbundet, Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse och Karolinska Institutet.

Vi har inkluderat 20-51 individer/månad fram till nu och beräknar att inkluderingen är klar oktober 2018, med den sista uppföljningen ett år senare.

Tillsammans med de två andra studierna beräknad vi nå 6 000 individer. Vi planerar att sammanföra våra individuella data till en gemensam metaanalys och därmed öka värdet på studien ytterligare.

Kostnaden för 6 månaders behandling är cirka 300 kronor. Sidoeffekterna är kända och relativt få. Om fluoxetin är säker och förbättrar återhämtningen efter stroke, kan det snabbt, brett och kostnadseffektivt införas i klinisk vardag och minska funktionsnedsättningen efter stroke.


Godkännande och publikationer om EFFECTS


Bihandledare för en doktorand vid Uppsala universitet, Inst f neurovetenskap, neurokirurgi, dr  Svante Wallmark, som studerar effekterna av subaraknoidala blödningar. Disputationen planerad till vårterminen 2017.

Pedagogiska meriter

Omfattande undervisning för läkarstudenter, sjukgymnaster och sjuksköterskor vid Uppsala universitet. Även undervisat på logopedprogrammet och för biomedicinska analytiker, Uppsala universitet.

Viss undervisning vid läkarprogrammet, Karolinska Institutet.

Handledning av studenter vid Läkarprogrammet, Uppsala

År


Namn


Universitet


Titel


Högskolepoäng


Länk


2006


Schmidt, Alexandra


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Strokediagnostisering på akutrummet: Är standardiserade scheman användbara i strokediagnostiseringen samt anamnesupptagandet?


7,5


Länk


2006


Gustavsson, Helena


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Handläggning av Rädda hjärnan patienter på Akademiska sjukhuset: Före och efter införandet av Rädda hjärnan mappen


7,5


Länk


2007


Ek, Mika


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Malign media patienter på Akademiska sjukhuset 2004-2006


7,5


Länk


2007


Lenngren Hysing, Per


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Handläggning av cerebellär infarkt, basilaristrombos samt karotis- och vertebralisdissektion


7,5


Länk


2008


Blomqvist, Per


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Från misstänkt stroke till möjlig trombolys -en pilotstudie av den akuta delen av vårdkedjan


7,5


Länk


2011


Malmberg, Henrik


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Livskvalitet efter subaraknoidalblödning - en treårsuppföljning


30


Länk


2011


Blomqvist, Per


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Kan förändrade rutiner pahandläggningstiden av trombolyspatienter? - En studie av Lean-rutiner vid handläggandet av akut stroke vid Akademiska sjukhuset i Uppsala av Elias Lindvall


30


Länk


2011


Bodin, Niklas


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Prevalens av spasticitet sex månader efter aneurysmal subaraknoidalblödning - En kohortstudie


30


Länk


2013


Eriksson, Stefan


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Effekten av olika kirurgiska behandlingarför livskvalitet vid trigeminusneuralgi


30


Länk


2013


Andersson, Henrik


Uppsala universitet,  Inst för neurovetenskap, Neurologi


Beskrivning av en hyperhidrosmottagning och dess olika behandlingsmetoder av Henrik Andersson


30


Länk

 

Akademiska priser och utmärkelser

Principal Investigator för IST-3 (The third international stroke trial: a randomised controlled tria) vid Akademiska sjukhuset. Akademiska inkluderade 100 patienter, en tredjedel av alla patienter i Sverige, och tredje mest patienter i världen. För detta fick sjukhuset utmärkelsen "Top recruitment center".

IST-3 är den största randomiserade studien av intravenös trombolys i världen (n = 3035).

Publikationer

Enhancing Recruitment Using Teleconference and Commitment Contract (ERUTECC): study protocol for a randomised, stepped-wedge cluster trial within the EFFECTS trial
Lundström E, Isaksson E, Wester P, Laska Ac, Näsman P
Trials 2018;19(1):14-

Trends in diagnosis-specific work disability before and after ischaemic heart disease: a nationwide population-based cohort study in Sweden
Ervasti J, Virtanen M, Lallukka T, Friberg E, Mittendorfer-rutz E, Lundström E, et al
BMJ open 2018;8(4):e019749-

Trends in Diagnosis-Specific Work Disability Before and After Stroke: A Longitudinal Population-Based Study in Sweden
Lallukka T, Ervasti J, Lundström E, Mittendorfer-rutz E, Friberg E, Virtanen M, et al
Journal of the American Heart Association 2018;7(1):-

Nongated Cardiac Computed Tomographic Angiograms for Detection of Embolic Sources in Acute Ischemic Stroke
Yeo Lll, Holmin S, Andersson T, Lundström E, Gopinathan A, Lim El, et al
Stroke 2017;48(5):1256-1261

Permanent work disability before and after ischaemic heart disease or stroke event: a nationwide population-based cohort study in Sweden
Ervasti J, Virtanen M, Lallukka T, Friberg E, Mittendorfer-rutz E, Lundström E, et al
BMJ open 2017;7(9):e017910-

Synchronous cardiocerebral infarction in the era of endovascular therapy: which to treat first?
Yeo Lll, Andersson T, Yee Kw, Tan Byq, Paliwal P, Gopinathan A, et al
Journal of thrombosis and thrombolysis 2017;44(1):104-111

The FOCUS, AFFINITY and EFFECTS trials studying the effect(s) of fluoxetine in patients with a recent stroke: statistical and health economic analysis plan for the trials and for the individual patient data meta-analysis
Graham C, Lewis S, Forbes J, Mead G, Hackett Ml, Hankey Gj, et al
Trials 2017;18(1):627-

Validation of Serial Alberta Stroke Program Early CT Score as an Outcome Predictor in Thrombolyzed Stroke Patients
Kong Wy, Tan Byq, Ngiam Njh, Tan Dyc, Yuan Ch, Holmin S, et al
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association 2017;26(10):2264-2271

Work disability before and after a major cardiovascular event: a ten-year study using nationwide medical and insurance registers
Virtanen M, Ervasti J, Mittendorfer-rutz E, Lallukka T, Kjeldgård L, Friberg E, et al
Scientific reports 2017;7(1):1142-

Effects of alteplase on survival after ischaemic stroke (IST-3): 3 year follow-up of a randomised, controlled, open-label trial
Ist-3 Collaborative Group, Berge E, Cohen G, Roaldsen Mb, Lundström E, Isaksson E, et al
The Lancet. Neurology 2016;15(10):1028-34

Predicting return to work after subarachnoid hemorrhage using the Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
Wallmark S, Ronne-engstrom E, Lundstrom E
ACTA NEUROCHIRURGICA 2016;158(2):233-9

Attention deficits after aneurysmal subarachnoid hemorrhage measured using the test of variables of attention
Wallmark S, Lundström E, Wikström J, Ronne-engström E
Stroke 2015;46(5):1374-6

How common is isolated dysphasia among patients with stroke treated with intravenous thrombolysis, and what is their outcome? Results from the SITS-ISTR
Lundström E, Zini A, Wahlgren N, Ahmed N
BMJ open 2015;5(11):e009109-

The FOCUS, AFFINITY and EFFECTS trials studying the effect(s) of fluoxetine in patients with a recent stroke: a study protocol for three multicentre randomised controlled trials
Mead G, Hackett Ml, Lundström E, Murray V, Hankey Gj, Dennis M
Trials 2015;16():369-

Agreement between ambulance nurses and physicians in assessing stroke patients
Blomberg H, Lundstrom E, Toss H, Gedeborg R, Johansson J
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 2014;129(1):49-55

PREVALENCE OF SPASTICITY AFTER ANEURYSMAL SUBARACHNOID HAEMORRHAGE
Wallmark S, Ronne-engstrom E, Lundstrom E
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2014;46(1):23-7

Health-related quality of life at median 12 months after aneurysmal subarachnoid hemorrhage, measured with EuroQoL-5D
Ronne-engstrom E, Enblad P, Lundstrom E
ACTA NEUROCHIRURGICA 2013;155(4):587-93

Letter by Mead et al Regarding Article, "Selective Serotonin Reuptake Inhibitors for Stroke: More Trials are Needed"
Focus Efects Affinity Trialists, Mead Ge, Dennis M, Lundstrom E, Murray V, Hackett M, et al
STROKE 2013;44(4):e40-1

Migrainous Infarction: Aspects on Risk Factors and Therapy
Laurell K, Lundstrom E
CURRENT PAIN AND HEADACHE REPORTS 2012;16(3):255-60

Outcome After Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage Measured With the EQ-5D
Ronne-engstrom E, Enblad P, Lundstrom E
STROKE 2011;42(11):3284-6

Update on the third international stroke trial (IST-3) of thrombolysis for acute ischaemic stroke and baseline features of the 3035 patients recruited
Ist-3 Collaborative Grp, Sandercock P, Lindley R, Wardlaw J, Dennis M, Innes K, et al
TRIALS 2011;:252-

Four-fold increase in direct costs of stroke survivors with spasticity compared with stroke survivors without spasticity: the first year after the event
Lundström E, Smits A, Borg J, Terént A
Stroke 2010;41(2):319-24

International Comparisons of Stroke Costs Are Always Limited
Lundstrom E
STROKE 2010;41(7):e472-

Response to Letter by Dobkin
Lundstrom E
STROKE 2010;41(7):E471-E471

Time-course and determinants of spasticity during the first six months following first-ever stroke
Lundström E, Smits A, Terént A, Borg J
Journal of rehabilitation medicine 2010;42(4):296-301

Risk factors for stroke-related pain 1 year after first-ever stroke
Lundström E, Smits A, Terént A, Borg J
European journal of neurology 2009;16(2):188-93

Prevalence of disabling spasticity 1 year after first-ever stroke
Lundström E, Terént A, Borg J
European journal of neurology 2008;15(6):533-9

Objective assessment of cervical dystonia: a pilot study
Zetterberg L, Halvorsen K, Farnstrand C, Lundstrom E, Lindmark B, Aquilonius Sm
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 2005;112(4):248-53

["Save the brain"-network in the county of Uppsala for thrombolytic therapy in stroke]
Lundström E, Andersson P, Gustavsson L, Terént A
Lakartidningen 2004;101(8):678-82

Visa alla publikationer

Map

View map

Building R3:04, Karolinska University Hospital, Solna
Stockholm