This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är biolog med forskarutbildning och internationell postdoc-erfarenhet, och har arbetat i mer än tjugo år med administration av högre utbildning och forskning samt med forskningspolitiska frågor. Jag har arbetat vid Stockholms universitet (SU), Utbildningsdepartementet (U) och vid Europeiska kommissionen (DG RTD). Under denna tid har jag också fungerat som chefens ställföreträdare vid Matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet (SU) och vid Forskningspolitiska enheten (U). Under min tid vid departementet var jag svensk delegat i CSTP (OECD) och i programkommittén för det femte ramprogrammet (EU). Under min tid vid DG RTD var jag bl.a. sekreterare i the European Forum of National Ethics Councils. Jag har också fungerat som moderator och ordförande i Kommissionens paneler för etikgranskning av forskningsansökningar.

Efter min Bryssel-vistelse var jag huvudsekreterare i Statens medicinsk-etiska råd i fyra år och kom därefter år 2009 till Karolinska Institutet som avdelningschef för Forsknings-och forskarutbildningsavdelningen. Efter omorganisationen av universitetsförvaltningen vid KI under våren 2013 och ett kortare uppdrag som tillförordnad chef vid Grants Office, är jag nu specialist (senior adviser) vid Ledningskansliet och arbetar bl.a. med utredningar och remisshandläggning. Jag anlitas regelbundet av olika instanser under DG RTD (t.ex. REA, ERC, IMI) för forskningsetisk granskning, rådgivning och uppdrag som oberoende observatör.

Laddar publikationer

Karta