This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som forskningssamordnare  i Joakim Dillners grupp, där jag leder projekt inom djupsekvensering av metagenom. Jag ansvarar för vårt djupsekvenseringslab och koordinerar olika forskningsprojekt. Under min doktorandutbildning utvecklade jag mikroarraybaserad SNP-genotypning och HPV-typning vid KTH och disputerade 2007 med min avhandling "Genetic sequence analysis by microarray technology".

Utbildning

  • Teknologie Doktor (PhD) i Molekylär Bioteknik, KTH 2007

Avhandling "Genetic sequence analysis by microarray technology"

  • Civilingenjör i Molekylär Bioteknik, KTH 2003

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på cancer-metagenomik och virusepidemiologi, med fokus på humant papillomvirus (HPV). Målet med min forskning är att identifiera möjlig viral etiologi i olika former av cancer, men även andra sjukdomar såsom diabetes och MS, vilket på sikt kan leda till bättre screening, behandling och prevention. Genom djupsekvensering av humana prover kan förekomst av viralt DNA och RNA i provet detekteras och en eventuell infektionsetiologi undersökas.

 

 

 

 

 

Länkar

Publikationer

Extension of the viral ecology in humans using viral profile hidden Markov models
Bzhalava Z, Hultin E, Dillner J
PloS one 2018;13(1):e0190938-

Viruses in cancers among the immunosuppressed
Arroyo Mühr Ls, Bzhalava Z, Hortlund M, Lagheden C, Nordqvist Kleppe S, Bzhalava D, et al
International journal of cancer 2017;141(12):2498-2504

Viruses in case series of tumors: Consistent presence in different cancers in the same subject
Arroyo Mühr Ls, Hortlund M, Bzhalava Z, Nordqvist Kleppe S, Bzhalava D, Hultin E, et al
PloS one 2017;12(3):e0172308-

Detection of DNA viruses in prostate cancer
Smelov V, Bzhalava D, Arroyo Mühr Ls, Eklund C, Komyakov B, Gorelov A, et al
Scientific reports 2016;6():25235-

Detection of DNA viruses in prostate cancer (vol 6, 25235, 2016)
Smelov V, Bzhalava D, Muhr Lsa, Eklund C, Komyakov B, Gorelov A, et al
SCIENTIFIC REPORTS 2016;:26267-

Viremia during pregnancy and risk of childhood leukemia and lymphomas in the offspring: Nested case-control study
Bzhalava D, Hultin E, Arroyo Mühr Ls, Ekström J, Lehtinen M, De Villiers Em, et al
International journal of cancer 2016;138(9):2212-20

Does human papillomavirus-negative condylomata exist?
Arroyo Mühr Ls, Bzhalava D, Lagheden C, Eklund C, Johansson H, Forslund O, et al
Virology 2015;485():283-8

Human papillomavirus type 197 is commonly present in skin tumors
Arroyo Mühr Ls, Hultin E, Bzhalava D, Eklund C, Lagheden C, Ekström J, et al
International journal of cancer 2015;136(11):2546-55

Deep sequencing extends the diversity of human papillomaviruses in human skin
Bzhalava D, Mühr Ls, Lagheden C, Ekström J, Forslund O, Dillner J, et al
Scientific reports 2014;4():5807-

Are human papillomavirus DNA prevalences providing high-flying estimates of infection? An international survey of HPV detection on environmental surfaces
Smelov V, Eklund C, Arroyo Mühr Ls, Hultin E, Dillner J
Sexually transmitted infections 2013;89(8):627-

Detection of the human papillomavirus infection (HPV) on the internationally used environmental surfaces: ready for a 'take-off'?
Smelov V, Eklund C, Muhr Lsa, Hultin E, Dillner J
SEXUAL HEALTH 2013;10(6):591-591

Diversity of human papillomaviruses in skin lesions
Ekström J, Mühr Ls, Bzhalava D, Söderlund-strand A, Hultin E, Nordin P, et al
Virology 2013;447(1-2):300-11

Metagenomic sequencing of "HPV-negative" condylomas detects novel putative HPV types
Johansson H, Bzhalava D, Ekström J, Hultin E, Dillner J, Forslund O
Virology 2013;440(1):1-7

Next generation sequencing for human papillomavirus genotyping
Arroyo Ls, Smelov V, Bzhalava D, Eklund C, Hultin E, Dillner J
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology 2013;58(2):437-42

Phylogenetically diverse TT virus viremia among pregnant women
Bzhalava D, Ekström J, Lysholm F, Hultin E, Faust H, Persson B, et al
Virology 2012;432(2):427-34

Comparison of PrASE and Pyrosequencing for SNP Genotyping
Käller M, Hultin E, Holmberg K, Persson Ml, Odeberg J, Lundeberg J, et al
BMC genomics 2006;7():291-

Competitive enzymatic reaction to control allele-specific extensions
Hultin E, Kaller M, Ahmadian A, Lundeberg J
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2005;33(5):e48-

Tag-array based HPV genotyping by competitive hybridization and extension
Käller M, Hultin E, Zheng B, Gharizadeh B, Wallin Kl, Lundeberg J, et al
Journal of virological methods 2005;129(2):102-12

Visa alla publikationer

Karta