This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som forskningssamordnare  i Joakim Dillners grupp, där jag leder projekt inom djupsekvensering av metagenom. Jag ansvarar för vårt djupsekvenseringslab och koordinerar olika forskningsprojekt. Under min doktorandutbildning utvecklade jag mikroarraybaserad SNP-genotypning och HPV-typning vid KTH och disputerade 2007 med min avhandling "Genetic sequence analysis by microarray technology".

Utbildning

  • Teknologie Doktor (PhD) i Molekylär Bioteknik, KTH 2007

Avhandling "Genetic sequence analysis by microarray technology"

  • Civilingenjör i Molekylär Bioteknik, KTH 2003

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på cancer-metagenomik och virusepidemiologi, med fokus på humant papillomvirus (HPV). Målet med min forskning är att identifiera möjlig viral etiologi i olika former av cancer, men även andra sjukdomar såsom diabetes och MS, vilket på sikt kan leda till bättre screening, behandling och prevention. Genom djupsekvensering av humana prover kan förekomst av viralt DNA och RNA i provet detekteras och en eventuell infektionsetiologi undersökas.

 

 

 

 

 

Länkar

Laddar publikationer

Karta