This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand i geriatrisk epidemiologi vid Aging Research Center (ARC). Jag har en kandidatexamen i Physical Education and Health (BPHE; 2006-2010) från University of Toronto, Kanada, och en masterexamen i Medicinsk Vetenskap, specialiserad i Folkhälsovetenskap (MSc; 2010-2012) från Karolinska Institutet.

Utbildning

2010 – 2012: Master of Medical Science with a major in Public Health Science, Unit for Public Health Nutrition, Dept. of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet; Stockholm, Sweden

Avhandlingstitel: Physical activity and cognitive status in the SNAC-K population: A study of 60+ community-dwellers

2006 – 2010: Bachelor of Physical and Health Education, University of Toronto; Toronto, Canada

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på hur vaskulära riskfaktorer påverkar utvecklingen av fysiska funktionsnedsättningar hos äldre. Vidare är jag intresserad av att undersöka om detta samband möjligtvis kan påverkas av mikrovaskulära hjärnskador. För att undersöka detta kommer vi att använda oss av populationsbaserade studier.

Länkar

Laddar publikationer

Karta