This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är auktoriserad tolk och disputerad i översättningsvetenskap med fokus på tolkning. Jag är också studierektor för tolkning vid Tolk- och översättarinstituet. På Karolinska institutet är jag anknuten till Pernilla Pergerts forskargrupp i vårdvetenskaplig barncancerforskning. Där arbetar jag med projektet ”Kommunikation över språkbarriärer", där vi särskilt undersöker situationen i barncancervården för familjer med begränsade kunskaper i svenska. Jag arbetar också med projektet: ”Kognitiva aspekter på tolkprocessen och expertkunnande hos kontakttolkar” som fått projektmedel under fyra år från VR 2017.

Utbildning

Filosofie doktorsexamen i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen (2013).

Kandidatexamen i engelska och franska, Stockholms universitet (2000).

Auktoriserad tolk svenska-engelska, Kammarkollegiet (2000).

Magisterexamen i konferenstolkning svenska (A), engelska, franska, danska (C), Universitetet i Mons-Hainaut, Belgien (1996).

Lärarexamen, svenska, engelska, engelska och franska åk 4-9, Lärarhögskolan i Stockholm (1995).  

Forskningsbeskrivning

"Kommunikation över språkbarriärer" består av: 1) en intervjustudie med tolkar som har erfarenhet av tolkning i barncancervården; 2) en frågeformulärsstudie som riktar sig till vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, barn- och undersköterskor) i barncancervården i Norden, och; 3) en observations och intervjustudie i barncancervården med familjer med begränsade kunskaper i svenska.

”Kognitiva aspekter på tolkprocessen och expertkunnande hos dialogtolkar” består dels av en studie om psykometriska aspekter hos dialogtolkar och dels av en studie av ögonrörelser och turtagning i dialogtolkade samtal.

Pedagogiska meriter

Jag arbetar med att utveckla TÖIs tolkutbildningar. Jag har tagit fram och startat Tolkning i offentlig sektor steg I, 30 hp och Masterutbildning för tolkar. Jag arbetar nu med Tolkning i offentlig sektor, steg II, 30 hp samt Pedagogik och didaktik för tolklärare 30 hp. Jag är också engagerad i arbetet med att vidareutveckla och förbättra antagningsproven till våra tolkutbildningar. Dessutom arbetar jag med att integrera digitala lärresurser på våra tolkutbildningar.

Laddar publikationer

Map

View map

Universitetsvägen 10D (D514)
Stockholm

Filmer