This page in English
Laddar profil information

Om mig

2008 blev jag färdig sjukgymnast. I oktober 2015 disputerade jag och arbetar nu som universitetsadjunkt vid Sektionen för fysioterapi, NVS. På 80% är jag anställd som post. doc. vid Högskolan i Gävle.

 

Utbildning

Leg. sjukgymnast, Med. Dr.

Forskningsbeskrivning

 Efter sjukgymnastexamen 2008 (KI) började jag arbeta som forskningsassistent inom olika projekt relaterade till arbetsmiljörelaterad forskning vid KI och Uppsala Universitet. Eftersom jag sedan barnsben velat bli forskare kände jag direkt att detta var helt rätt för mig. I oktober 2015 disputerade jag med avhandlingen "Physical activity in Swedish and Chinese young children and their parents". Doktorandprojektet var del av en stor interventionsstudie, Early STOPP, med syfte att förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn med ökad risk. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör fysisk aktivitet och stillasittande samt arbetsrelaterad (o)hälsa. Sedan augusti 2017 arbetar jag som post. doc vid Högskolan i Gävle på 80%, i ett forskningsprojekt om Jämlik arbetshälsa i detaljhandeln.

Pedagogiska meriter

Sedan jag själv läste sista terminen på sjukgymnastutbildningen har jag undervisat i ergonomi på densamma. Jag har tidigare varit ansvarig för en kurs i Hälsopromotion, 15 hp, som gavs i termin 4 på fysioterapeututbildningen. Jag har också ansvarat för kursen Examensarbete i fysioterapi i termin 5 och 6. Tidigare har jag även undervisat och hållit i ergonomiundervisningen på tandläkarutbildningen på KI. I min nuvarande tjänst som universitetsadjunkt på sektionen på fysioterapi (20%) ingår ansvar för ergonomi samt handledning av examensarbeten. Jag är också kursledare för den fristående kursen "Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder".

Publikationer

Reliability and validity of a novel Kinect-based software program for measuring posture, balance and side-bending
Grooten Wja, Sandberg L, Ressman J, Diamantoglou N, Johansson E, Rasmussen-barr E
BMC musculoskeletal disorders 2018;19(1):6-

Sleep differences in one-year-old children were related to obesity risks based on their parents' weight according to baseline longitudinal study data
Ekstedt M, Darkeh Mh, Xiu L, Forssén M, Johansson E, Ek A, et al
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2017;106(2):304-311

Calibration and Validation of a Wrist- and Hip-Worn Actigraph Accelerometer in 4-Year-Old Children
Johansson E, Larisch Lm, Marcus C, Hagströmer M
PloS one 2016;11(9):e0162436-

Obesogenic dietary intake in families with 1-year-old infants at high and low obesity risk based on parental weight status: baseline data from a longitudinal intervention (Early STOPP)
Svensson V, Sobko T, Ek A, Forssén M, Ekbom K, Johansson E, et al
European journal of nutrition 2016;55(2):781-792

Physical activity in young children and their parents-An Early STOPP Sweden-China comparison study
Johansson E, Mei H, Xiu L, Svensson V, Xiong Y, Marcus C, et al
Scientific reports 2016;6():29595-

Physical Activity Levels in Chinese One-Year-Old Children and Their Parents, an Early STOPP China Study
Mei H, Johansson E, Hagströmer M, Xiong Y, Zhang L, Zhang J, et al
PloS one 2016;11(4):e0153605-

Calibration and cross-validation of a wrist-worn Actigraph in young preschoolers
Johansson E, Ekelund U, Nero H, Marcus C, Hagströmer M
Pediatric obesity 2015;10(1):1-6

Dear Editor
Johansson E
Pediatric obesity 2015;10(4):328-

Objectively measured physical activity in two-year-old children - levels, patterns and correlates
Johansson E, Hagstromer M, Svensson V, Ek A, Forssen M, Nero H, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY 2015;:3-

Infant growth is associated with parental education but not with parental adiposity - Early Stockholm Obesity Prevention Project
Svensson V, Ek A, Forssén M, Ekbom K, Cao Y, Ebrahim M, et al
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2014;103(4):418-25

Differences in cashiers work technique regarding wrist movements when scanning groceries
Peter P, Elin J, Katarina K, Malin J
Work (Reading, Mass.) 2012;41 Suppl 1():5436-8

Educational differences in disability pension among Swedish middle-aged men: role of factors in late adolescence and work characteristics in adulthood
Johansson E, Leijon O, Falkstedt D, Farah A, Hemmingsson T
Journal of epidemiology and community health 2012;66(10):901-7

A randomised controlled trial for overweight and obese parents to prevent childhood obesity--Early STOPP (STockholm Obesity Prevention Program)
Sobko T, Svensson V, Ek A, Ekstedt M, Karlsson H, Johansson E, et al
BMC public health 2011;11():336-

Visa alla publikationer

Karta