This page in English
Laddar profil information

Om mig

Undervisning
För närvarande undervisar jag huvudsakligen på två av de kurser som ges i sista terminen på sjuksköterskeutbildningen, Kursledare och handledare/examinerande lärare i kursen Examenarbetet i Omvårdnad och seminarieledare/examinerande lärare i kursen kursen Vård av äldre i en föränderlig livssituation. Jag håller även regelbundet Case seminarier kring frågor som rör ledarskap och kommunikation.

Forskning
Mitt forskningsområde: Kommunikationen och delat beslutsfattande i behandlingsbeslut.
Aktuellt forskningsprojekt: Kommunikativa tillämpningar i samtalsmöten mellan äldre och institutionella representanter.  Medverkande i projektet är också Barry Saferstein, professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi och  Ulla Hellström Muhli, Uppsala Universitet.
Ett annat projekt, som bygger vidare på de ovan nämnda, handlar om att undersöka hur forskningsresultat kan överföras och bli tillämpbara i den kliniska utbildningsmiljön.

 

Eleni Siouta, RN, MSc, Fil. Lic., PhD i Omvårdnadsvetenskap och adjunkt vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad. Hon är knuten till Sophiahemmet högskola i Stockholm, Sverige.

 

Utbildning

Research Programme in Medical Science, Doctoral Thesis (Ph.D.), Karolinska Institutet, 2016

Research Programme in Health and Care Sciences, Licentiate Thesis (Fil.lic.),
School of Health and Welfare, Jönköping University, 2012

Master’s Programme in Health Pedagogics, Master’s Degree (M.Sc.), Stockholm University (The Stockholm Institute of Education), 2007

 

Research work/education at foreign universities

Summer School at the Health Communication Research Centre, Aalborg University, Denmark, 2014. Analysing communication in public health and healthcare settings, under the leadership of prof. Strikant Sarangi, 4.0 ECTS credits.

Postgraduate course, Analysing longitudinal usage-based language learning data, Summer School at the University of Southern Denmark, 2010, 4.0 ECTS credits.

Summer School, Cardiff School of English, Communication and Philosophy, Cardiff University, Great Britain, 2009. Analysing communication in public health and healthcare settings, under the leadership of prof. Strikant Sarangi.

Postdoctoral position

Post doctoral visit in Uppsala University, Intitution in Sociology, 23 January to 31 August 2016 in a project in cooperation with Prof. Barry Saferstein, Professor in Cognitive sociology and communication research in California State University San Marcos, US and Ulla Hellström Muhli, Associate Professor of Sociology, University Lecturer in Social Work RNs. Social Gerontology, University of Uppsala. The project aims to develop knowledge of consultations within the framework of elderly care. The project problematized standards for professional communication and efficiency of the calls at consultative meetings between older people and healthcare professionals. Eleni Sioutas participation is as a post doc and financially supported by a research grant from the National Association for Aging Research.

 

 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde: Kommunikationen och delat beslutsfattande i behandlingsbeslut.

Aktuellt forskningsprojekt: Kommunikativa tillämpningar i samtalsmöten mellan äldre och institutionella representanter.  Medverkande i projektet är också Barry Saferstein, professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi och  Ulla Hellström Muhli, Uppsala Universitet.

Ett annat projekt, som bygger vidare på de ovan nämnda, handlar om att undersöka hur forskningsresultat kan överföras och bli tillämpbara i den kliniska utbildningsmiljön.
 

 

Publications:
Siouta, E. , Hellström Muhli, U., Fossum, B., Karlgren, K. (2017). Cardiologists’ experiences and perceptions of patient involvement and communication related to shared decision-making regarding atrial fibrillation treatment. Communication & Medicine. Equinox Publishing Ltd Sheffield. Volume 14(1) (2017), 39–50.

Blomgren Mannerheim, A, Hellström Muhli, U. & Siouta, E. (2016). Parents’ experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia (in press). Journal of Schizophrenia Research and Treatment.

Siouta, E. (2016). Communication and Patient Invovlement in Decision Making –Exemples from consultatioens on atrial fibrillation  (Thesis for doctoral degree (Ph.D.). Karolinska Institutet.

Siouta, E., Hellström Muhli, U., Hedberg, B., Broström, A., Fossum, B. and Karlgren, K. (2015).  Patients’ experiences of involvement and communication in decision making about atrial fibrillation treatment in consultations with nurses and physicians. Scandinavian Journal of Caring Science, doi: 10.1111/scs.12276.

Hedegaard, J., Ahl, H., Rovio-Johansson, A. and Siouta, E., 2014b. Gendered communicative construction of patients in consultation settings. Women & Health, 54(6), pp. 513-29.

Hedegaard, J., Rovio-Johansson, A. and Siouta, E., 2014a. Communicative construction of native versus non-native Swedish speaking patients in consultation settings. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(4), pp. 21-47.

Siouta, E., Broström, A. and Hedberg, B. (2013). Content and distribution of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation and healthcare professionals. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(1):47-55.

Siouta, E., Hedberg, B., Hedman, K. and Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision making. The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3):427-436.

Siouta, E. (2012). Communication Patterns in Consultations Between Patients with Atrial Fibrillation and Health Professionals (Thesis for licentiate degree) Jönköping University.

Hellström Muhli, U., Trost, J., Siouta, E. (2017). Cardiologists’ experiences and perceptions about decision making regarding atrial fibrillation treatment. Submitted.

Hellström Muhli, U.,  Saferstein, B., Siouta, E. (2017). Effects of Clinician-Guided Communication formats on Elderly Patients’ Authority and Understanding in Consultations. Submitted.

Saferstein, B., Hellström Muhli, U., & Siouta, E. (2016). Effects of clinician-guided communication formats on elderly patients’ authority and understanding in consultations. In The 14th international Communication, Medicine and Ethics conference (COMET) held at Aalborg University, hosted by Danish Institute of Humanities and Medicine (DIHM).

Other publications (popular scientific texts/book chapters/news/reports)

Master’s thesis, Rosendahl, L., Sideridou, E (2001). Competence in cultural meeting issues. Centre for Society, Culture and Learning. The Stockholm Institute of Education.

Newspaper article, Svenska Dagbladet. Cover story about the situation for patients’ relatives within psychiatry (2015).  http://www.svd.se/psyksjukas-anhoriga-riskerar-egen-sjukdom

Translation (Swedish) of the OPTION instrument for the involvement of the patient in decisions
 http://www.optioninstrument.org/uploads/2/4/0/4/24040341/swedish_version_rev.pdf

 

Pedagogiska meriter

PEDAGOGICAL MERITS

Pedagogical courses of study

2007 Master’s degree (MSc) with pedagogical focus – majoring in health pedagogics,

120 ECTS credits, The Stockholm Institute of Education

2000  Continuation course in health pedagogics, The Stockholm Institute of Education, 80-120 ECTS credits

1999  Teacher’s licence, with focus on health pedagogics, The Stockholm Institute of Education

Teaching Experience

Pedagogical experience approx. 13 years at university level.

Lecturer full-time until 2016. My pedagogical experience is primarily derived from positions of independent responsibility within areas such as management, course administration, planning, implementation, examination and evaluation of courses from Karolinska Institutet, Jönköping University and Kristianstad University. The forms of teaching that I have used include lectures, seminars, workshops, project-organised teaching, field teaching (practical courses), tutoring and web-based teaching.

 

Tutorship:
2004-2017: Tutor to students looking to complete their studies/degrees, approx. 200 students at Bachelor level (level C) and 10 in advance level.

Lectures:

2004-2009: I have had assignments as a lecturer within Karolinska Institutet as well as at other Swedish universities, approx. 30 assignments in total.

Teaching
1. Introduction to Nursing and Ethics, 7.5 ECTS credits

2. Communication in Nursing and research methodology, 7.5 ECTS credits

3. Nursing Methods and research methodology, 7.5 ECTS credits
4. Telephone Counselling for Nurses, 7.5 ECTS credits

5. Research Methodology, 7.5 ECTS credits

6. Nursing from a sociocultural perspective, 7.5 ECTS credits

7. Ethics and Nursing for Radiographers, 7.5 ECTS credits

8. Primary Care, 7.5 ECTS credits
9. Tutorship, 7.5 ECTS credits

Experience of Commissioned Courses

During the time I worked as a teacher of university courses at Bachelor level I was also involved with certain commissioned courses, as follows:

2008 Teacher of commissioned course, Telephone Counselling, Västerås Hospital. This course was aimed at nurses employed at the hospital.

2001 Teacher of commissioned course, Tutorship, Municipality of Kristianstad. This course was aimed at administrators/case officers, care managers and teachers employed by the local municipal government.

Experience of Further Training Courses and Continuation Courses

I have experience of teaching district nurses within their further training/continuation courses after they have completed their basic course of study.

 

Course Development

2002. I developed the course: Communication in Nursing and research methodology, 7.5 ECTS credits
2004. I developed the course: Nursing Methods, 7.5 ECTS credits

I have also developed courses within the basic study programme for nurses, from traditional classroom-based courses to web-based courses for distance studies via an information system (Ping-Pong). I have carried out course development both independently and in collaboration with other teachers.

I have been responsible for the development of all courses for which I have been made course manager. Working independently for the most part, although together with colleagues on occasions, I have produced teaching materials in the form of study tutorials and study guides for both traditional classroom-based courses and courses conducted via distance studies via the university’s web-based system. The study guides have also contained directions for workshops in communication skills.

Teacher Exchange

2005-2008 Teacher exchange (1 week at a time, on 2 occasions) with foreign university in Athens, Greece, through the Erasmus teacher exchange programme.

2007 Teacher exchange with foreign university in Stavanger, Norway, through the Nord Plus teacher exchange programme.

 

 

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

Awards: Nominated for Karolinska Institutet’s tutor-of-the-year award 2006.
 

Laddar publikationer

Karta