This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är forskningsassistent under Eva Skillgate, då specifik för KIC projektet som bedrivs på Insitutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska insititutet sedan april 2017.

Forskningsbeskrivning

Karolinska Football Injury Cohort – KIC-studien: Detta unika multidisciplinära projekt inom epidemiologi, medicin, psykologi, ortopedi, fysioterapi och naprapati är ett samarbete mellan fyra universitet. Det syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i nedre extremitet, övre extremitet, rygg, nacke och huvud  hos unga kvinnliga fotbollsspelare. En lång rad faktorer potentiella riskfaktorer (livsstil, socioekonomi, fotbollsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer samt resultatet av kliniska tester av styrka och funktion) skall undersökas, och resultaten förväntas ha betydelse för framtida preventionsstrategier. En kohort av ca 600 spelare, 13-16  år, från fotbollsgymnasium och akademier i Sverige, är under uppbyggnad. Spelarna skall följas under ett år med veckovisa rapporter om eventuella skador, samt om träning, match mm. I projektet tar vi  genomförs i ett unikt samarbete Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad, Gymnastik och Idrottshögskolan samt Naprapathögskolan. Projektet är delfinansierat från Karolinska Institutet, Naprapathögskolan och Svenska samt Norska Naprapatförbunden.

Laddar publikationer