This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Kardiovaskulära sjukdomar (KVS) är den främsta orsaken till dödlighet och funktionshinder i hela världen, vilket innebär en stor börda för samhället. Koronar hjärtsjukdom och cerebrovaskulär sjukdom, de två vanligaste formerna av hjärt-kärlsjukdomar, orsakas av akuta komplikationer av ateroskleros. CVD dödar över 17 miljoner individer varje år, vilket står för en tredjedel av alla globala dödsfall.

Trots att befolkningsövergripande hantering av traditionella riskfaktorer för CVD har minskat incidenter av kardiovaskulära händelser i utvecklade länder (t.ex. hyperlipidemi, högt blodtryck och glykemi), kvarstår en väsentlig resterande risk.

Därför behövs det utvecklas translationella terapeutiska strategier som riktar sig mot nya molekylära vägar, vilka i sin tur kan reglera ateroskleros.

Ateroskleros är en kronisk inflammatorisk sjukdom som initieras av en bibehållande ackumulering av lipider i artärväggen, särskilt lågdensitetslipoprotein (LDL), vilket leder till maladaptiva reaktioner hos medfödda och adaptiva immunceller. Metabolism och aktivering är särskilt integrerade i immunceller, och systemiska eller mikro-miljöförändringar i metabolism har visat sig modulera deras responser.

I pionjärarbete har vi identifierat flera mål för att modulera de oönskade immunsvaren i artärväggen, inklusive komponenter av LDL som kan utlösa medfödda och adaptiva immunceller och metaboliter av den essentiella aminosyran tryptofan via Kynurenin-vägen. Vår forskning tyder på att metaboliter inte bara är "bränslen" i deras metaboliska vägar, utan att de även kan fungera som signalerande molekyler i immunceller och påverka åderförkalkning. Genom att öka förståelsen för immunometaboliska reaktioner som styr immunresponserna vid aterogenes, kommer vår forskning att leda till  utveckling av nya läkemedel för att behandla och förebygga aterosklerotiska CVD.

Senaste publikationer

Vaccination against T-cell epitopes of native ApoB100 reduces vascular inflammation and disease in a humanized mouse model of atherosclerosis.
Gisterå A, Hermansson A, Strodthoff D, Klement M, Hedin U, Fredrikson G, et al
J. Intern. Med. 2017 Apr;281(4):383-397

Hypercholesterolemia Induces Differentiation of Regulatory T Cells in the Liver.
Mailer R, Gisterå A, Polyzos K, Ketelhuth D, Hansson G
Circ. Res. 2017 May;120(11):1740-1753

Adaptive Response of T and B Cells in Atherosclerosis.
Ketelhuth D, Hansson G
Circ. Res. 2016 Feb;118(4):668-78

Sterile inflammation in the spleen during atherosclerosis provides oxidation-specific epitopes that induce a protective B-cell response.
Grasset E, Duhlin A, Agardh H, Ovchinnikova O, Hägglöf T, Forsell M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2015 Apr;112(16):E2030-8

Inhibition of indoleamine 2,3-dioxygenase promotes vascular inflammation and increases atherosclerosis in Apoe-/- mice.
Polyzos K, Ovchinnikova O, Berg M, Baumgartner R, Agardh H, Pirault J, et al
Cardiovasc. Res. 2015 May;106(2):295-302 

Apolipoprotein B100 danger-associated signal 1 (ApoBDS-1) triggers platelet activation and boosts platelet-leukocyte proinflammatory responses.
Assinger A, Wang Y, Butler L, Hansson G, Yan Z, Söderberg-Nauclér C, et al
Thromb. Haemost. 2014 Aug;112(2):332-41 

Transforming growth factor-β signaling in T cells promotes stabilization of atherosclerotic plaques through an interleukin-17-dependent pathway.
Gisterå A, Robertson A, Andersson J, Ketelhuth D, Ovchinnikova O, Nilsson S, et al
Sci Transl Med 2013 Jul;5(196):196ra100

The tryptophan metabolite 3-hydroxyanthranilic acid lowers plasma lipids and decreases atherosclerosis in hypercholesterolaemic mice.
Zhang L, Ovchinnikova O, Jönsson A, Lundberg A, Berg M, Hansson G, et al
Eur. Heart J. 2012 Aug;33(16):2025-34

Identification of a danger-associated peptide from apolipoprotein B100 (ApoBDS-1) that triggers innate proatherogenic responses.
Ketelhuth D, Rios F, Wang Y, Liu H, Johansson M, Fredrikson G, et al
Circulation 2011 Nov;124(22):2433-43, 1-7 

Inhibition of T cell response to native low-density lipoprotein reduces atherosclerosis.
Hermansson A, Ketelhuth D, Strodthoff D, Wurm M, Hansson E, Nicoletti A, et al
J. Exp. Med. 2010 May;207(5):1081-93

Laddar publikationer