This page in English
Laddar profil information

Om mig

Fil.mag.

Jag arbetar som handläggare på Post Contract Office (post award) vilket betyder att jag gör väldigt många olika saker. Mitt team stödjer forskare och institutioner i projekthanteringen vid finansiering från EU och USA. Det handlar om allt från uppstartsmöten i stora projekt där Karolinska Institutet är koordinator (spindeln i nätet) till att säkerställa att icke-godkända kostnader är bortbokade vid en projektredovisning.

Jag jobbar med EU-projekt och US-projekt (USA) som ägs av Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) samt ett koordinatorsprojekt som ägs av Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED). Jag hanterar anslag från Bill and Melinda Gates Foundation och NIH vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa och vid Instiutionen för Medicin, Solna.

Jag ingår också i expertgrupperna för

  • revision (oberoende granskning).
  • inköp och upphandling
  • US-federala projekt
  • excelmallar

Jag och teamet är aktiva i det amerikanska nätverket NCURA, det europeiska nätverket EARMA och det svenska nätverket för forskningsadministratörer.

Laddar publikationer

Karta