This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är samordnare i Kommittén för utbildning på forskarnivå. Jag arbetar bland annat med strategiskt och administrativt stöd till kommittén inkluderande kvalitetssäkring och kvalitetsutvecklande arbete av forskarutbildningen, beredning av ärenden samt informationsspridning, t.ex. som redaktör för nyhetsbrevet Forskarutbildningsnytt.

Länkar

Laddar publikationer

Map

View map

Nobels väg 6
Solna