This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är professor i fysioterapi, tidigare sjukgymnastik, sedan 2006, legitimerad fysioteraput/sjukgymnast sedan 1978 och innehar sedan 1996 specialistexamen i reumatologisk fysioterapi/sjukgymnastik. Den kliniska delen av min förenade anställning är placerad vid Karolinska universitetssjukhusets reumatologiska klinik. Sedan 1999 leder jag en forskargrupp med inriktning på Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom.

Jag är ordörande för KI:s Forskarskola i Vårdvetenskap/Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap och direktor för Strategiska Forskningsområdet Vårdvetenskap vid KI/Umeå universitet.

Jag är Foreign Adjunct Professor vid Dr. APJ Abdul Kalam College of Physiotherapy, Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, Indien.

Utbildning

Sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1978

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Karolinska institutet 1993

Docent i fysioterapi med inriktning mot reumatologi vid Karolinska Institutet 1999

Specialistexamen i fysioterapi/sjukgymnastik med inriktning mot reumatologi, 1996

Forskningsbeskrivning

Min forskning inriktas främst mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet. Studier om hur fysisk aktivitet påverkar mekanismer bakom systemisk och lokal inflammation, smärtmodulering och kardiovaskulär funktion bedrivs i nära samarbete med specialister på dessa områden. Forskningen är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö i samarbete med forskare från ett flertal svenska och utländska lärosäten.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar för närvarande 5-10% av heltid, huvudsakligen med handledning och examination av kandidat- och magisteruppatser på KI:s Fysioterapeutprogram. Tidigare har jag undervisat på alla nivåer vid åtta svenska lärosäten samt vid lärosäten i USA, Italien, Nederländerna och Indien. Jag har även arbetat med kursutveckling och kursledning samt i utarbetande av textböcker och andra läromedel på svenska och engelska.

Jag inbjuds regelbundet av kliniker och yrkesorganisationer att föreläsa om evidensbaserat åtgärder inom mitt forskningsområde och kliniska expertis..  

Akademiska priser och utmärkelser

- Distinguished Scholar Award, Association of Rheumatology Health Professionals, USA, 2002

- Nanna Svartz pris i klinisk reumatologisk forskning, Pfizer/Reumatikerförbundet, 2004

- Ann Kunkel Advocacy Award, Association of Rheumatology Health professionals, USA, 2016

- Hedersmedlemskap i European League Against Rheumatism, 2017

Länkar

Laddar publikationer

Karta