This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är forskarstudent på sektionen för arbetsterapi sedan januari 2013. Min bakgrund som arbetsterapeut är mångårig erfarenhet av neurologisk akut sjukvård, öppenvård och rehablitering.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde handlar om kliniskt verksamma arbetsterapeuters erfarenheter att i samarbete med forskare implementera en klientcentrarad ADL-intervention.

Occupational therapists' experiences in integrating a new intervention in collaboration with a researcher.
Eriksson C, Tham K, Guidetti S
Scand J Occup Ther 2013 Jul;20(4):253-63

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Map

View map

Nobels Allé 23
Huddinge