This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i reproduktiv hälsa, legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Dessutom har jag en master i folkhälsovetenskap och är doktor i medicinsk vetenskap med inriktning mot internationell hälsa. För närvarande arbetar jag som forskare och lärare på Barnmorskeutbildningen vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet. Förutom att bedriva forskning är jag engagerad som ledamot i Barnmorskeförbundets Vetenskapliga råd.

Utbildning

2012  Docent reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet (KI)
2008-12  Forskarassistent, Vetenskapsrådet
2006-07  Postdoc, Inst för Kvinnors och Barns Hälsa (KI)
2004  Medicine Doktor Internationell Hälsa, Inst för Folkhälsovetenskap (KI)
1999   Master of Public Health, (KI)
1990  Barnmorska, Örebro
1986  Sjuksköterska, Stockholm

 

Forskningsbeskrivning

Som barnmorska och folkhälsovetare bedriver jag epidemiologisk registerbaserad forskning, främst inom ämnesområdet reproduktiv hälsa med specifikt fokus på komplicerade graviditeter och förlossningar. Mina tidigare studier handlar bland annat om sfinkterskador i samband med förlossning, epiduralbedövningar och invandrarkvinnors reproduktiva hälsa.

Sedan 2010 leder jag ett forskningsprojekt om sugklockor vid förlossningar. Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, syftar till att få en mer detaljerad kunskap om hur handläggningen och tekniken vid sugklockeförlossning påverkar barns hälsa på kort och lång sikt. Forskningen sker i nära samarbete med förlossningsläkare, barnläkare, sjuksköterskor, barnmorskor och epidemiologer. Vår forskning har visat att barn som förlöses med sugklocka har en ökad risk att drabbas av hjärnblödning i samband med förlossningen. För närvarande studerar vi orsakerna till detta.

 

 

Publikationer

Vaginal breech delivery at term and neonatal morbidity and mortality - a population-based cohort study in Sweden
Ekéus C, Norman M, Åberg K, Winberg S, Stolt K, Aronsson A
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 2019;32(2):265-270

Neonatal complications among 596 infants delivered by vacuum extraction (in relation to characteristics of the extraction)
Ekéus C, Wrangsell K, Penttinen S, Åberg K
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 2018;31(18):2402-2408

Risk of labor dystocia increases with maternal age irrespective of parity: a population-based register study
Waldenström U, Ekéus C
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2017;96(9):1063-1069

Risk of obstetric anal sphincter injury increases with maternal age irrespective of parity: a population-based register study
Waldenström U, Ekéus C
BMC pregnancy and childbirth 2017;17(1):306-

Vacuum extraction in fetal macrosomia: registry data are useful
Åberg K, Norman M, Pettersson K, Ekeus C
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2017;96(4):504-505

Induced Labor in Sweden, 1999-2012: A Population-Based Cohort Study
Ekéus C, Lindgren H
Birth (Berkeley, Calif.) 2016;43(2):125-33

Obstetric management in vacuum-extraction deliveries
Ahlberg M, Saltvedt S, Ekéus C
Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives 2016;8():94-9

Risk factors for failed vacuum extraction and associated complications in term newborn infants: a population-based cohort study
Ahlberg M, Norman M, Hjelmstedt A, Ekéus C
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians 2016;29(10):1646-51

Vacuum extraction in fetal macrosomia and risk of neonatal complications: a population-based cohort study
Åberg K, Norman M, Pettersson K, Ekéus C
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2016;95(10):1089-96

Fathers' experiences of a vacuum extraction delivery - a qualitative study
Zwedberg S, Bjerkan H, Asplund E, Ekeus C, Hjelmstedt A
SEXUAL & REPRODUCTIVE HEALTHCARE 2015;6(3):164-8

Low Apgar score, neonatal encephalopathy and epidural analgesia during labour: a Swedish registry-based study
Törnell S, Ekéus C, Hultin M, Håkansson S, Thunberg J, Högberg U
Acta anaesthesiologica Scandinavica 2015;59(4):486-95

Predicting Nonhemolytic Neonatal Hyperbilirubinemia
Norman M, Åberg K, Holmsten K, Weibel V, Ekéus C
Pediatrics 2015;136(6):1087-94

Risk factors for anal sphincter tears in vacuum-assisted delivery
Ryman P, Ahlberg M, Ekeus C
SEXUAL & REPRODUCTIVE HEALTHCARE 2015;6(3):151-6

Birth by vacuum extraction delivery and school performance at 16 years of age
Ahlberg M, Ekéus C, Hjern A
American journal of obstetrics and gynecology 2014;210(4):361.e1-361.e8

Preterm birth by vacuum extraction and neonatal outcome: a population-based cohort study
Åberg K, Norman M, Ekéus C
BMC pregnancy and childbirth 2014;14():42-

Vacuum assisted birth and risk for cerebral complications in term newborn infants: a population-based cohort study
Ekéus C, Högberg U, Norman M
BMC pregnancy and childbirth 2014;14():36-

Confounding with familial determinants affects the association between mode of delivery and childhood asthma medication - a national cohort study
Braback L, Ekeus C, Lowe Aj, Hjern A
ALLERGY ASTHMA AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2013;:14-

Impact of maternal obesity on inhaled corticosteroid use in childhood: a registry based analysis of first born children and a sibling pair analysis
Lowe Aj, Ekeus C, Bråbäck L, Rajaleid K, Forsberg B, Hjern A
PloS one 2013;8(6):e67368-

Infibulated women have an increased risk of anal sphincter tears at delivery: a population-based Swedish register study of 250 000 births
Berggren V, Gottvall K, Isman E, Bergström S, Ekéus C
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013;92(1):101-8

Insufficient pain relief in vacuum extraction deliveries: a population-based study
Ahlberg M, Saltvedt S, Ekéus C
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2013;92(3):306-11

Perceptions and experiences of female genital mutilation after immigration to Sweden: an explorative study
Isman E, Ekéus C, Berggren V
Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives 2013;4(3):93-8

Reason for the increasing use of vacuum extraction in Sweden: a population-based study
Elvander C, Ekeus C, Gemzell-danielsson K, Cnattingius S
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2013;92(10):1175-82

Educational achievement and vocational career in twins - a Swedish national cohort study
Hjern A, Ekeus C, Rasmussen F, Lindblad F
ACTA PAEDIATRICA 2012;101(6):591-6

Indications for operative delivery between 1999-2010 and induction of labor and epidural analgesia on the risk of operative delivery--a population based Swedish register study
Poignant M, Hjelmstedt A, Ekéus C
Sexual & reproductive healthcare : official journal of the Swedish Association of Midwives 2012;3(4):129-34

The influence of fetal head circumference on labor outcome: a population-based register study
Elvander C, Hogberg U, Ekeus C
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2012;91(4):470-5

Maternal obesity during pregnancy as a risk for early-life asthma
Lowe A, Braback L, Ekeus C, Hjern A, Forsberg B
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2011;128(5):1107-9.e1

Stillbirth among foreign-born women in Sweden
Ekeus C, Cnattingius S, Essen B, Hjern A
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2011;21(6):788-92

Epidural analgesia during labor among immigrant women in Sweden
Ekeus C, Cnattingius S, Hjern A
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2010;89(2):243-9

Preterm Birth, Social Disadvantage, and Cognitive Competence in Swedish 18- to 19-Year-Old Men
Ekeus C, Lindstrom K, Lindblad F, Rasmussen F, Hjern A
PEDIATRICS 2010;125(1):e67-73

Teenage childbirth among female international adoptees: a national cohort study
Ekeus C, Hjern A, Lindblad F, Vinnerljung B
ACTA PAEDIATRICA 2009;98(6):1054-6

The need for epidural analgesia is related to birthweight - a population-based register study
Ekeus C, Hjern A, Hjelmstedt A
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2009;88(4):397-401

Increasing incidence of anal sphincter tears among primiparas in Sweden: A population-based register study
Ekeus C, Nilsson E, Gottvall K
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2008;87(5):564-73

Short stature, smoking habits and birth outcome in international adoptees in Sweden
Ekeus C, Lindblad F, Hjern A
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2008;87(12):1309-14

Risk factors for anal sphincter tears: the importance of maternal position at birth
Gottvall K, Allebeck P, Ekeus C
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 2007;114(10):1266-72

Birth outcomes and pregnancy complications in women with a history of anorexia nervosa
Ekeus C, Lindberg L, Lindblad F, Hjern A
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 2006;113(8):925-9

Psychiatric morbidity is related to parental age: a national cohort study
Ekeus C, Olausson Po, Hjern A
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 2006;36(2):269-76

Unintentional and violent injuries among pre-school children of teenage mothers in Sweden: a national cohort study
Ekeus C, Christensson K, Hjern A
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 2004;58(8):680-5

Reproductive history and involvement in pregnancy and childbirth of fathers of babies born to teenage mothers in Stockholm, Sweden
Ekeus C, Christensson K
MIDWIFERY 2003;19(2):87-95

Socioeconomic characteristics of fathers of children born to teenage mothers in Stockholm, Sweden
Ekeus C, Christensson K
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2003;31(1):73-6

Visa alla publikationer