This page in English
Laddar profil information

Om mig

Carl Kilander fick sin läkarexamen vid Karolinska Institutet i juni 2011 och har sedan dess varit verksam vid akutkirurgi- och traumaavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Carl började sin praktikplats på St. Görans sjukhus våren 2013.

Forskningsbeskrivning

Carls forskning är inriktad på etiologi kring cancer i gallvägarna och speciellt hepatiska tumörer. Han vill undersöka hormonernas roll, särskilt kvinnliga könshormoner, i uppkomsten av dessa tumörer. Hans huvudhandledare är Omid Sadr Azodi.

Forskargrupp: Övre GI kirurgi

Laddar publikationer