This page in English

Camilla Sjörs f.d. Gard

Doktorand

Om mig

Jag har avslutat mina doktorandstudier och arbetar inte längre på Karolinska Institutet. Denna webbsida kommer snart att raderas. Kontakta mig gärna via LinkedIn eller Twitter.

Bästa hälsningar!

Camilla Sjörs, nutritionist, med.lic

- - - - - - 

Jag är nutritionist med fokus på hållbara matvanor!

Innan jag blev doktorand var jag kursansvarig och lärare vid flera universitet och undervisade blivande nutritionister, hälsovägledare, sjukgymnaster och kockar i näringslära, folkhälsa och hållbara matvanor. En kurs som ligger mig särskilt varmt om hjärtat är Environment and Nutrition from an Individual to a Global Perspective ("Miljö och nutrition från individ till ett globalt perspektiv"), som jag var med och tog fram!

Via Klimatmat har jag granskat recept och skrivit kommentarer till kokböcker, föreläst och hållit workshops. Har även erfarenheter från arbete på Livsmedelverket med den nationella matvaneundersökningen och livsmedelsdatabasen (då jag skrev en rapport om näringsinnehållet i fullkorn, bönor och ägg), samt arbete som forskningsassistent vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet

 

Utbildning

Magisterexamen i nutrition från Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

November 2017: Licentiatexamen från Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlade om näringsintag och följsamhet till näringsrekommendationer för personer med små respektive stora klimatavtryck från maten.

Som doktorand arbetade jag huvudsakligen med tre studier:

1) Utvärdering av hur bra formuläret Meal-Q kan mäta växthusgasutsläpp från maten. Artikeln ”Diet-related greenhouse gas emissions assessed by a food frequency questionnaire and validated using 7-day weighed food records” finns längre ner på sidan under rubriken ”Publikationer”.

2) Intag av utvalda näringsämnen och följsamhet till näringsrekommendationer för deltagare i pilotstudien till LifeGene - med låga respektive höga växthusgasutsläpp från maten. Matvanorna mättes med formuläret Meal-Q. Artikeln ”Is a diet low in greenhouse gas emissions a nutritious diet? - Analyses of self-selected diets in the LifeGene study” finns längre ner på sidan under rubriken ”Publikationer”. På LifeGenes webbplats finns en artikel om studien: https://www.lifegene.se/nyheter/LifeGene-data-anvands-for-att-studera-vaxthusgasutslapp/

3) Intag av alla näringsämnen och följsamhet till rekommendationer för deltagare i Riksmaten vuxna 2010-11 - med låga respektive höga växthusgasutsläpp från maten. Matvanorna mättes med en matdagbok under 4 dagar. Artikeln ”Adherence to dietary recommendations for Swedish adults across categories of greenhouse gas emissions from food” finns längre ner på sidan under rubriken ”Publikationer”.

I dessa studier kopplas varje livsmedel som deltagarna ätit till data över utsläpp av växthusgaser, från livscykelanalyser (LCA).

Publikationer

Adherence to dietary recommendations for Swedish adults across categories of greenhouse gas emissions from food
Sjörs C, Hedenus F, Sjölander A, Tillander A, Bälter K
Public health nutrition 2017;20(18):3381-3393

Is a diet low in greenhouse gas emissions a nutritious diet? - Analyses of self-selected diets in the LifeGene study
Bälter K, Sjörs C, Sjölander A, Gardner C, Hedenus F, Tillander A
Archives of public health = Archives belges de sante publique 2017;75():17-

Diet-related greenhouse gas emissions assessed by a food frequency questionnaire and validated using 7-day weighed food records
Sjörs C, Raposo Se, Sjölander A, Bälter O, Hedenus F, Bälter K
Environmental health : a global access science source 2016;15():15-

Perceived Reasons, Incentives, and Barriers to Physical Activity in Swedish Elderly Men
Sjors C, Bonn Se, Lagerros Yt, Sjolander A, Balter K
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 2014;16(11):e15-

Karta