This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT inriktning, och har under många år arbetat på egen mottagning med utredning och behandling av individer, behandling i grupp, handledning och även viss utbildning. Jag har även flera års erfarenhet av arbete som organisationskonsult med chefsstöd, grupputveckling, konflikthantering och organisationsanalyser. Min erfarenhet av olika miljöer och individer kan förhoppningsvis vara en tillgång inom forskning. Just nu ligger fokus på forskningen kring stressprevention på grupp- och organisationsnivå. Men mina intressen är egentligen lika breda som mina erfarenheter.

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med min avhandling är att studera om insatser riktade mot organisation och arbetsmiljö kan minska stress och förebygga stressrelaterad ohälsa. Detta vill vi göra dels genom en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och dels genom att undersöka själva implementeringsprocessen. Avhandling är en del av forskningen inom ett sexårigt program som leds av professor Irene Jensen, vars syfte är att utveckla forskning inom företagshälsovårdsområdet.

Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag både nationellt och internationellt en av de dominerande orsakerna till produktionsbortfall och sjukfrånvaro. Vilka riskerna är för att utveckla detta finns visat i ett stort antal vetenskapliga studier. Interventioner för att behandla eller förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa är mindre utforskade.

I RCT-n undersöker vi om en internationellt sett redan etablerad och utprövad metod för produktionsförbättring (Productivity Measurement and Enhancement System-ProMES) även kan ha stressförebyggande verkan. En sådan metod torde vara attraktiv för flera intressenter.
Metoden bygger på participativt arbetssätt där de anställda engageras för att tillsammans med närmaste arbetsledning identifiera och prioritera påverkbara och önskvärda resultat inom alla för verksamheten betydelsefulla dimensioner.

Dokument

Laddar publikationer

Karta