This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är fysioterapeut och jobbar på Karolinska Institutet och Mälardalens Högskola. På KI jobbar jag framför allt med forskning men också med att sprida information och användning av tRAppen, en mobil internettjänst för egenvård av fysisk aktivitet vid reumatoid artrit (RA). På Mälardalens Högskola jobbar jag som universitetsadjunkt på Fysioterapeut programmet. 

Som fysioterapeut har jag framför allt min kliniska erfarenhet inom rörelse-och stödjeorganens sjukdomar, inom ortopedisk verksamhet och primärvård. Jag har utvecklats från att intressera mig för den specifika undersökningen och behandlingen av leder och muskler till att vilja förstå människors hälsa och sjukdom i ett större perspektiv. Jag har också flera års erfarenhet av att ha jobbat som chef på dåvarande sjukgymnastavdelningen på Västerås lasarett samt som universitetsadjunkt på Fysioterapeutprogrammet på Mälardalens Högskola.

Utbildning

2016 Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet

2005 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1997 Postgraduate diploma in manipulative therapy (OMT-examen), Curtin University of Technology, Perth, Australien

1994 Sjukgymnastexamen, Uppsala Universitet

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfokus är samskapande, eHälsa, beteendemedicin och fysisk aktivivitet vid RA.Min utgångspunkt är att personer som lever med en kronisk sjukdom har kunskaper och erfarenheter som kan göra sjukvårdens tjänster mer effektiva och anpassade till patienternas, eller användarnas, behov. Med den nya It-teknologin och de framtida användarnas expertis har vi möjlighet att tillhandahålla tjänster som ger människor möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sin egen vård och hälsa.

Syftet med mitt doktorandprojekt var att studera processen och resultatet av att samskapa en beteendeinriktad webtjänst för egenvård av fysisk aktivitet vid RA. Principer för erfarenhetsbaserat samskapande användes, dvs en typ av aktionsforskning som inkluderar metoder från deltagande desing.Projektet och utvecklingsprocessen bestod av tre faser: 1) Behovsinventerings- och idé genereringsfasen (delstudie I), 2) Kravspecifikationsfasen (delstudie II och III) och 3) Utvärderingsfasen (delstudie IV).

I ett pågående forskningsprogram, Co-care, på KI, LIME (Inst för lärande, informatik, management och etik) jobbar jag i ett projekt som syftar till att samskapa en eHälsotjänst för personer med Parkinson för att förbättra samarbetet mellan patienter och läkare, vilket på sikt ska leda til bättre hälsa för personer med Parkinson.

 

Länkar

Laddar publikationer