This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är kommunikatör vid institutionen för odontologi och universitetstandvården. Det innebär att jag ansvarar för det övergripande kommunikationsarbetet på institutionen. I uppdraget ingår allt från att utveckla kommunikationen i organisationerna och planera kommunikationen utifrån verksamheternas vision och mål till att faktiskt genomföra kommunikationsinsaterna. Jag är också institutionens huvudredaktör, vilket betyder att jag skriver och publicerar texter på intranätet, KI:s medarbetarportal och ki.se. Jag stöttar även prefekten med vissa sekreteraruppgifter.

Utbildning

Jag är utbildad språkkonsult i svenska vid Umeå Universitet, men har även läst ytterligare svenska vid Göteborgs Universitet och en ettårig reportageutbildning på Gotlands folkhögskola.

Laddar publikationer