This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är kommunikatör och prefektsekreterare vid institutionen för odontologi. Det innebär att jag ansvarar för det övergripande kommunikationsarbetet på institutionen. Jag är också institutionens huvudredaktör, vilket betyder att jag samordnar och publicerar texter på intranätet, KI:s internwebb och ki.se. Jag stöttar även prefekten och den administrativa chefen med olika sekreteraruppgifter.

Utbildning

Jag är utbildad språkkonsult i svenska vid Umeå Universitet, men har även läst ytterligare svenska vid Göteborgs Universitet och en ettårig reportageutbildning på Gotlands folkhögskola.