This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag disputerade vid Enheten för logopedi 2017. Min avhandling undersökte kvinnorösten i röstkrävande arbeten med hjälp av bärbara röstackumulatorer. Vid Karolinska Institutet tog jag även licentiatexamen i logopedi 2004 och logopedexamen 1995. Tidigare har jag varit anställd som forskningsassistent och amanuens vid Enheten för logopedi. Jag har internationell erfarenhet från att vara doktorand vid City University i London och jag har arbetat som koordinator på INSEAD business school i Fontainebleau, Frankrike, och som clinical research associate i Paris. För närvarande är jag postdoktor på forsknings och undervisningsenheten Människa och kommunikation vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
på KTH.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Mitt forskningsområde är arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi med fokus på utveckling av digital teknik för mätning av röstanvändning i dagliga livet och riskbedömning för hållbar rösthälsa i kommunikationsintensiva miljöer.

Pedagogiska meriter

På Logopedprogrammet på KI undervisar jag i röst och talstörningar, vetenskapsteori och forskningsmetod med fokus på kvalitativa metoder. Jag har också ansvarat för laborationer i datorbaserad röst och talanalys. Jag handleder examensarbeten på Logopedprogrammet, KI, och i teknik och hälsa på KTH, där jag också är kursansvarig för examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling.

Laddar publikationer