This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är dekan för utbildning sedan 1 januari 2015 och professor i njur- och transplantationsvetenskap vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik samt överläkare i patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Min forskning omfattar både medicin och pedagogik. Inom det medicinska projektet studerar jag bakomliggande mekanismer för olika njursjukdomar. Mina pedagogiska projekt syftar till att förstå hur känslomässigt svåra situationer påverkar läkar- sjuksköterske- och lärarstudenters lärande. 

Jag är ledamot i KI:s Pedagogiska Akademi och har tagit emot Handledarpris och KI:s Pedagogiska pris. Mitt starka engagemang i utbildningsfrågor sträcker sig långt tillbaka i tiden. Som tidigare ledamot i läkarprogrammets programnämnd samt föreståndare och samordnare för Centrum för klinisk utbildning (CKU) har jag fått ägna mig åt detta viktiga område.

I dag kombinerar jag kliniskt arbete med forskning och undervisning i bland annat patologi. Det är en stor förmån att kunna få arbeta som lärare, kliniker och forskare. Att nu även vara en del av KI:s akademiska ledning gör möjligheterna att kunna bidra till KI:s utveckling på samtliga områden ännu större än tidigare. 

Utbildning

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1991
  • Dr Med Sc,  Karolinska Institutet, 1990
  • Framtidens lärare,  Karolinska Institutet, 2000-2002
  • Docent,  Karolinska Institutet, 2003
  • Överläkare i klinisk patologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 2004
  • IMEX (International Medical Educators Exchange), 2011-2013
  • Professor,  Karolinska Institutet, 2016

Forskningsbeskrivning

Som forskningsledare inom njursjukdomar och medicinsk pedagogik ägnar jag mig åt mina två forskningsområden och har genom åren publicerat 69 vetenskapliga publikationer. Jag är huvudhandledare till tre doktorander och till två som har disputerat. Bihandledare till nio doktorander, varav sex har disputerat, två har avlagt licentiatexamen och en är pågående.

Min nuvarande forskning inom njursjukdomar finansieras bland annat av ALF-medel. Projektet syftar till att få bättre kunskap om orsaken till olika typer av medicinska njursjukdomar. Genom ett nära samarbete med flera kliniker kartlägger vi noga patienter som genomgår njurbiopsi. Syftet är att förebygga sjukdom samt att förbättra metoder för diagnostik, behandling och uppföljning. Som en del av detta projekt samarbetar jag med forskare i Centralamerika för att ta reda på varför unga män som arbetar på sockerrörsplantager drabbas av kronisk njursvikt.

Min nuvarande pedagogiska forskning finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och ALF-medel. Tillsammans med mina medarbetare studerar jag hur känslomässigt påfrestande situationer påverkar läkar- sjuksköterske- och lärarstudenters lärande. Projektet görs i samarbete med Linköpings universitet och syftar till att få bättre kunskap om studenters utveckling och socialisering in i yrket och vad utbildningarna eventuellt kan göra för att bättre stödja studenterna inför deras kommande yrkesutövande.

Utvalda publikationer medicin:

Plekhh2, a novel podocyte protein downregulated in human focal segmental glomerulosclerosis, is involved in matrix adhesion and actin dynamics.
Perisic L, Lal M, Hulkko J, Hultenby K, Önfelt B, Sun Y, et al
Kidney Int. 2012 Nov;82(10):1071-83

Intentional ABO-incompatible heart transplantation: a case report of 2 adult patients.
Tydén G, Hagerman I, Grinnemo K, Svenarud P, van der Linden J, Kumlien G, et al
J. Heart Lung Transplant. 2012 Dec;31(12):1307-10

Neuronal proteins are novel components of podocyte major processes and their expression in glomerular crescents supports their role in crescent formation.
Sistani L, Rodriguez P, Hultenby K, Uhlen M, Betsholtz C, Jalanko H, et al
Kidney Int. 2013 Jan;83(1):63-71

Clinical and pathological characterization of Mesoamerican nephropathy: a new kidney disease in Central America.
Wijkström J, Leiva R, Elinder C, Leiva S, Trujillo Z, Trujillo L, et al
Am. J. Kidney Dis. 2013 Nov;62(5):908-18

Update on endemic nephropathies.
Wernerson A, Wijkström J, Elinder C
Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 2014 May;23(3):232-8

Utvalda publikationer pedagogik:

To be and to have a critical friend in medical teaching.
Dahlgren L, Eriksson B, Gyllenhammar H, Korkeila M, Sääf-Rothoff A, Wernerson A, et al
Med Educ 2006 Jan;40(1):72-8
Meaningful learning: students' perceptions of a new form of case seminar in pathology.
Weurlander M, Masiello I, Söderberg M, Wernerson A
Med Teach 2009 Jun;31(6):e248-53

Weurlander M, Söderberg M, Hult H, Wernerson A. 
Exploring formative assessment as a tool for learning: students' experiences of different methods of formative assessment. 
Assessment and Evaluation, iFirst, 1-14, 2011. 
  
Weurlander M, Scheja M, Hult H, Wernerson A. 
Emotionally challenging learning situations: medical students’ experiences of autopsies. 
Int J Med Ed; 3; 63-70, 2012. 
 
Turunen Olsson P, Weurlander M, Mattiasson A-C, Wärn Hede G, Panagiotidis G, 
Broberger B, Hult H, Wernerson A. 
“It´s all connected!” Nursing students´experiences of an integrated case seminar. 
Accepted for publication in Innov Educ Teach Int

Pedagogiska meriter

Sedan 1986 har jag undervisat i patologi på ett flertal utbildningsprogram och har även varit studierektor, kursansvarig och programstudierektor på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Sedan länge bedriver jag pedagogisk utveckling och forskning och har bland annat utvecklat kurser och medverkat i förändringen av läkarprogrammet (LUT), bidragit till studentaktiverande fallseminarier i patologi för studenter inom flera utbildningsprogram (läkar-, tandläkar-, sjuksköterske-, biomedicin och medicinsk informatikprogrammen) samt medverkat till att ta fram nya examinationsformer.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Huddinge sjukhus Handledarpris 2003
  • Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi sedan 2011
  • Karolinska Institutets Pedagogiska Pris 2012

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta

Filmer