This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mellan 2010 och 2017 var jag verksam vid sektionen för arbetsterapi, först som doktorand och därefter som postdoktor/adjunkt. 

Sedan 2018 är jag anställd som forskningsledare inom äldrefrågor vid FoU Nordost, och fortsatt anknuten till sektionen för arbetsterapi.

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i CACTUS forskargrupp som leds av professor Louise Nygård, och min forskning handlar om användning av vardagsteknik hos äldre med kognitiv svikt.

Övergripande syftet med forskningsprojektet jag är involverad i är att öka kunskapen om hur förutsättningarna ser ut för att bibehålla och underlätta kompetent användning av vardagsteknik bland äldre med kognitiv svikt.

Länkar

Publikationer

Challenge levels of everyday technologies as perceived over five years by older adults with mild cognitive impairment
Hedman A, Kottorp A, Almkvist O, Nygård L
International psychogeriatrics 2018;():1-8

Patterns of everyday technology use and activity involvement in mild cognitive impairment: a five-year follow-up study
Hedman A, Kottorp A, Nygård L
Aging & mental health 2018;22(5):603-610

Everyday Technology Use Related to Activity Involvement Among People in Cognitive Decline
Hedman A, Nygård L, Kottorp A
The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association 2017;71(5):7105190040p1-7105190040p8

Network-based approaches for evaluating ambient assisted living (AAL) technologies
Gomersall T, Nygard L, Mihailidis A, Sixsmith A, Hwang As, Hedman A, et al
EVALUATION 2017;23(2):192-208

Changing everyday activities and technology use in mild cognitive impairment
Hedman A, Nygard L, Malinowsky C, Almkvist O, Kottorp A
BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY 2016;79(2):111-119

How older adults with mild cognitive impairment relate to technology as part of present and future everyday life: a qualitative study
Hedman A, Lindqvist E, Nygård L
BMC geriatrics 2016;16():73-

Amount and type of everyday technology use over time in older adults with cognitive impairment
Hedman A, Nygård L, Almkvist O, Kottorp A
Scandinavian journal of occupational therapy 2015;22(3):196-206

Patterns of functioning in older adults with mild cognitive impairment: a two-year study focusing on everyday technology use
Hedman A, Nygård L, Almkvist O, Kottorp A
Aging & mental health 2013;17(6):679-88

Karta