This page in English
Laddar profil information

Om mig

Mellan 2010 och 2017 var jag verksam vid sektionen för arbetsterapi, först som doktorand och därefter som postdoktor/adjunkt. 

Sedan 2018 är jag anställd som forskningsledare inom äldrefrågor vid FoU Nordost, och fortsatt anknuten till sektionen för arbetsterapi.

Forskningsbeskrivning

Jag ingår i CACTUS forskargrupp som leds av professor Louise Nygård, och min forskning handlar om användning av vardagsteknik hos äldre med kognitiv svikt.

Övergripande syftet med forskningsprojektet jag är involverad i är att öka kunskapen om hur förutsättningarna ser ut för att bibehålla och underlätta kompetent användning av vardagsteknik bland äldre med kognitiv svikt.

Länkar

Map

View map

Alfred Nobels Allé 23
Huddinge