This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI). Jag är legitimerad sjukgymnast (numera fysioterapeut) och försvarade min avhandling om främre korsbandsrekonstruktion med två olika typer av ersättningsmaterial och två olika rehabiliteringsmodeller år 2007, vid KI. 2008 rekryterades jag till sektionschef för Sektionen för fysioterapi av dåvarande prefekten vid Institutionen för Vårdevetenskap, Neurobiologi och samhälle . I samband med att jag fick ett större forskningsanslag 2013 (fördelat på 4 år) från Centrum för Idrottsforskning blev jag istället biträdande sektionschef. Denna position avslutades i April 2018.

 

Utbildning

2015 Docentkompetens i fysioterapi

2007 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, idrottsmedicin, Karolinska Institutet

2003 Specialistkompetens i idrottsmedicin

1988 Kandidat- och yrkesexamen I sjukgymnastik, Göteborgs Vårdhögsskola

Forskningsbeskrivning

Min forskning är för närvarande i huvudsak inriktad på att kartlägga i vilken grad och hur ofta våra unga elitakiva idrottare som studerar på Sveriges Riksidrottsgymnasier är skadade. Min grupp fokuserar också på att kartlägga riskfaktorer för skada och annan ohälsa/hälsa så som träningsmängd, träningsintensitet men också faktorer som fysisk funktion, stress, sovvanor, matvanor och självkänsla. Vi studerar också eventuella könskillnader. Inom projektet har jag för närvarande en doktorand som särskilt studerar samband mellan fysisk funktion och risk för skada. År 2017 disputerade en annan doktorand som varit verksam i projektet med titeln ”Injuries, risk factors, consequences and injury perceptions in adolescent elite athletes”. Utöver det är jag bihandledare till en doktorand som studerar tidig funktionell rehabilitering efter acchillesene-operation och en annan doktorand som jämför hög- och lågintensiv träning vid knäledsartros. I huvudsak har jag erhållit medel för att kunna bedriva denna forskning från Centrum för Idrottsforskning.

 

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i huvudsak inom områden som berör fysioterapi, idrottsmedicin, rehabilitering efter idrottsskada och i ämnet styrketräning. Jag har under de senaste 10 åren designat och utvecklat kurser och implementerat olika examinationsformer inom kurser på såväl grund som avancerad nivå. Jag har varit delaktig i arbetet runt att skapa två nya utbildningsprogram i fysioterapi (2007 och 2015). Jag har under flertalet år varit utbildningsansvarig vid Sektionen för fysioterapi, vilket innefattar arbete med att säkra hög pedagogisk kompetens för involverade lärare, men också att utbildningen håller excellent kvalitet. Jag är för närvarande kursledare och examinator för kursen Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 Hp. Detta är den första poänggivande kursen i yoga som bedrivs på ett medicinskt universitet i Europa. År 2010 erhöll jag priset som bästa lärare på Fysioterapiprogrammet.

Akademiska priser och utmärkelser

2017 och pågående: ordförande i Sektionen för fysioterapi inom SFAIM (svensk förening för idrottsmedicin och fysisk aktivitet)

2017 och pågående: styrelseledamot i SFAIM (svensk förening för idrottsmedicin och fysisk aktivitet)

2018 Editor, tillsammans med Eva Rasmussen-Barr för boken Idrottsskada – från prevention till säker återgång i idrott, Studentlitteratur.

2010 Utsedd till årets lärare på Fysioterapiprogrammet, Karolinska Institutet.

2010 Utsedd till bästa föreläsare på Scandinavian Congress in medicine and science in sports, Danmark.

Dokument

Länkar

Publikationer

Could specific exercises based on a movement screen prevent injuries in adolescent elite athletes?
Heijne A, Flodström F, Von Rosen P
Physical therapy in sport : official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 2019;36():28-33

Can movement tests predict injury in elite orienteerers? An 1-year prospective cohort study
Leandersson J, Heijne A, Flodström F, Frohm A, Von Rosen P
Physiotherapy theory and practice 2018;():1-9

Correlates of health in adolescent elite athletes and adolescents: A cross-sectional study of 1016 adolescents
Von Rosen P, Olofsson O, Väsbom S, Heijne A
European journal of sport science 2018;():1-10

High Injury Burden in Elite Adolescent Athletes: A 52-Week Prospective Study
Von Rosen P, Heijne A, Frohm A, Fridén C, Kottorp A
Journal of athletic training 2018;53(3):262-270

How does exercise dose affect patients with long-term osteoarthritis of the knee? A study protocol of a randomised controlled trial in Sweden and Norway: the SWENOR Study
Torstensen Ta, Grooten Wja, Østerås H, Heijne A, Harms-ringdahl K, Äng Bo
BMJ open 2018;8(5):e018471-

Substantial injuries influence ranking position in young elite athletes of athletics, cross-country skiing and orienteering
Von Rosen P, Heijne A
Scandinavian journal of medicine & science in sports 2018;28(4):1435-1442

Young, talented and injured: Injury perceptions, experiences and consequences in adolescent elite athletes
Von Rosen P, Kottorp A, Fridén C, Frohm A, Heijne A
European journal of sport science 2018;18(5):731-740

How should we categorise self-reported data on subsequent injuries?
Von Rosen P, Heijne A
European journal of sport science 2017;17(5):621-628

INJURY PATTERNS IN ADOLESCENT ELITE ENDURANCE ATHLETES PARTICIPATING IN RUNNING, ORIENTEERING, AND CROSS-COUNTRY SKIING
Von Rosen P, Floström F, Frohm A, Heijne A
International journal of sports physical therapy 2017;12(5):822-832

Menstrual irregularity and use of oral contraceptives in female adolescent athletes in Swedish National Sports High Schools
Von Rosen P, Heijne A, Frohm A, Fridén C
International journal of adolescent medicine and health 2017;():-

Multiple factors explain injury risk in adolescent elite athletes: Applying a biopsychosocial perspective
Von Rosen P, Frohm A, Kottorp A, Fridén C, Heijne A
Scandinavian journal of medicine & science in sports 2017;27(12):2059-2069

Too little sleep and an unhealthy diet could increase the risk of sustaining a new injury in adolescent elite athletes
Von Rosen P, Frohm A, Kottorp A, Fridén C, Heijne A
Scandinavian journal of medicine & science in sports 2017;27(11):1364-1371

Injuries and Associated Risk Factors Among Adolescent Elite Orienteerers: A 26-Week Prospective Registration Study
Von Rosen P, Heijne Ai, Frohm A
Journal of athletic training 2016;51(4):321-8

THE NINE TEST SCREENING BATTERY - NORMATIVE VALUES ON A GROUP OF RECREATIONAL ATHLETES
Flodström F, Heijne A, Batt Me, Frohm A
International journal of sports physical therapy 2016;11(6):936-944

A two- and five-year follow-up of clinical outcome after ACL reconstruction using BPTB or hamstring tendon grafts: a prospective intervention outcome study
Heijne A, Hagströmer M, Werner S
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2015;23(3):799-807

Hop performance and leg muscle power in athletes: Reliability of a test battery
Kockum B, Heijne Ai
Physical therapy in sport : official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 2015;16(3):222-7

Swedish translation and validation of a web-based questionnaire for registration of overuse problems
Ekman E, Frohm A, Ek P, Hagberg J, Wirén C, Heijne A
Scandinavian journal of medicine & science in sports 2015;25(1):104-9

Oral contraceptives do not affect muscle strength and hop performance in active women
Ekenros L, Hirschberg Al, Heijne A, Fridén C
Clinical journal of sport medicine : official journal of the Canadian Academy of Sport Medicine 2013;23(3):202-7

Responsiveness of the one-leg hop test and the square hop test to fatiguing intermittent aerobic work and subsequent recovery
Ros Ag, Holm Se, Fridén C, Heijne Ai
Journal of strength and conditioning research 2013;27(4):988-94

A nine-test screening battery for athletes: a reliability study
Frohm A, Heijne A, Kowalski J, Svensson P, Myklebust G
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2012;22(3):306-15

Donor-site-related functional problems following anterior cruciate ligament reconstruction: development of a self-administered questionnaire
Aufwerber S, Hagstromer M, Heijne A
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY 2012;20(8):1611-21

A 2-year follow-up of rehabilitation after ACL reconstruction using patellar tendon or hamstring tendon grafts: a prospective randomised outcome study
Heijne A, Werner S
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY 2010;18(6):805-13

Predictive factors for 12-month outcome after anterior cruciate ligament reconstruction
Heijne A, Ang Bo, Werner S
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2009;19(6):842-9

Rehabilitation and recovery after anterior cruciate ligament reconstruction: patients' experiences
Heijne A, Axelsson K, Werner S, Biguet G
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS 2008;18(3):325-35

Early versus late start of open kinetic chain quadriceps exercises after ACL reconstruction with patellar tendon or hamstring grafts: a prospective randomized outcome study
Heijne A, Werner S
KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY 2007;15(4):402-14

Early versus late start of open kinetic chain quadriceps exercises after ACL reconstruction with patellar tendon or hamstring grafts: a prospective randomized outcome study
Heijne A, Werner S
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2007;15(4):472-3

Strain on the anterior cruciate ligament during closed kinetic chain exercises
Heijne A, Fleming Bc, Renstrom Pa, Peura Gd, Beynnon Bd, Werner S
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 2004;36(6):935-41

Visa alla publikationer