This page in English
Laddar profil information

Om mig

Docent och universitetslektor vid Karolinska Institutet

Jag är neurofysiolog och specialist på sensoriska system, framförallt hörsel och balans. Min forskning undersöker hur språkljud uppkommer i hjärnan.

Jag undervisar också på Audionomprogrammet där jag föreläser om grundläggande medicinsk audiologi och neurovetenskap. 

Utbildning

Magister i biologi, Linköpings Universitetet, Linköping, Sweden

Medicine doktor i Neurobiologi, Hälsouniversitetet, Linköping, Sweden

Postdoktorala studier, Max-Planck Institutet för Neurobiologi och Ludwig Maximilians Universitetet, München, Tyskland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsbeskrivning

Vi lever i ett kunskapssamhälle där det ställs allt högre krav på människors kommunikativa förmåga. Det börjar redan i förskolan då ett barn ska lära sig tala. I skolan är det oumbärligt att kunna uppfatta vad läraren säger samt att ha god läs- och skrivförmåga för att hänga med i undervisningen. Senare i arbetslivet är de flesta av oss helt beroende av kommunikation, vare sig det är i tal eller skriftlig form, för att kunna utöva vårt yrke. Därför är det av yttersta vikt att kartlägga och förstå det neurobiologiska underlaget för verbal kommunikation.

Det övergripande målet med min forskning är att belysa vilka neurala kretsar som aktiveras av verbal kommunikation samt förstå vilka cellulära mekanismer hjärnan använder för att selektera ut dessa akustiska signaler.

 

Utvalda orginalpublikationer

Development of on-off spiking in superior paraolivary nucleus neurons of the mouse.
Felix R, Vonderschen K, Berrebi A, Magnusson A
J. Neurophysiol. 2013 Jun;109(11):2691-704

Sound rhythms are encoded by postinhibitory rebound spiking in the superior paraolivary nucleus.
Felix R, Fridberger A, Leijon S, Berrebi A, Magnusson A
J. Neurosci. 2011 Aug;31(35):12566-78

Sensitivity of noisy neurons to coincident inputs.
Rossant C, Leijon S, Magnusson A, Brette R
J. Neurosci. 2011 Nov;31(47):17193-206

Retrograde GABA signaling adjusts sound localization by balancing excitation and inhibition in the brainstem.
Magnusson A, Park T, Pecka M, Grothe B, Koch U
Neuron 2008 Jul;59(1):125-37

Maturation of glycinergic inhibition in the gerbil medial superior olive after hearing onset.
Magnusson A, Kapfer C, Grothe B, Koch U
J. Physiol. (Lond.) 2005 Oct;568(Pt 2):497-512

 

 

 

 

 

Akademiska priser och utmärkelser

Karolinska Institutet: 2-årig Forskarassistenttjänst, 2013-
Vetenskapsrådet: 4-årig Forskarassistenttjänst, 2009
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning: 2-årigt postdoktorstipendium, 2006
Karolinska Institutet: 2-årigt postdoktorstipendium, 2005
Alexander von Humboldt Stiftung: 1.5-årigt postdoktorstipendium, 2003
Vetenskapsrådet: 2-årigt postdoktorstipendium, 2003                 
Marie-Curie: 2-årigt postdoktorstipendium, 2003
Stiftelsen för Strategisk Forskning: 1-årigt stipendium, 1997