Thierry Soussis forskargrupp

This page in English

Förändringar i p53-genen är den vanligaste genetiska händelsen vid cancer. Nyligen genomförda observationer har utmanat flera dogmer gällande p53 mutationer. Bland dem är antalet mutationer per tumör och den biologiska funktionen hos olika varianter av muterat p53.

Vi har dessutom visat, med nya statistiska metoder, att somliga p53 mutationer enbart är passagerare ("passengers"), det vill säga att de inte driver tumörutvecklingen. Dessa är samselekterade under canceromvandlingen.

För att etablera en korrektare bild av panoramat av varianter av funktionsförlust av p53 proteinet vid mänsklig cancer, driver vi ett projekt som kommer att kombinera kliniska observationer, in silico och grundläggande analyser. Detta med målet att förstå hur förändringar i tumörsupressorgenen p53 bidrar till variationsrikedomen i olika yttringar av mänsklig cancer.

Mer information finns på den engelska sidan

Gruppmedlemmar

Thierry Soussi, gruppledare
Julie Bianchi, post doc 2015-2015
Helena Silva Cascales, post doc 2017-2017
Tatjana Pandzic, post doc 2016-2017

Utvalda publikationer

TP53 and 53BP1 Reunited.
Soussi T, Kroemer G
Trends Cell Biol. 2017 05;27(5):311-313

Synonymous Somatic Variants in Human Cancer Are Not Infamous: A Plea for Full Disclosure in Databases and Publications.
Soussi T, Taschner P, Samuels Y
Hum. Mutat. 2017 04;38(4):339-342

Recommended Guidelines for Validation, Quality Control, and Reporting of Variants in Clinical Practice.
Leroy B, Ballinger M, Baran-Marszak F, Bond G, Braithwaite A, Concin N, et al
Cancer Res. 2017 03;77(6):1250-1260

TP53 mutations are early events in chronic lymphocytic leukemia disease progression and precede evolution to complex karyotypes.
Lazarian G, Tausch E, Eclache V, Sebaa A, Bianchi V, Letestu R, et al
Int. J. Cancer 2016 10;139(8):1759-63

Genetic profiling of CLL: a 'TP53 addict' perspective.
Lodé L, Cymbalista F, Soussi T
Cell Death Dis 2016 Jan;7():e2042

TP53: an oncogene in disguise.
Soussi T, Wiman K
Cell Death Differ. 2015 Aug;22(8):1239-49

TP53 mutations in human cancer: database reassessment and prospects for the next decade.
Leroy B, Anderson M, Soussi T
Hum. Mutat. 2014 Jun;35(6):672-88

The TP53 gene network in a postgenomic era.
Soussi T
Hum. Mutat. 2014 Jun;35(6):641-2

Recommendations for analyzing and reporting TP53 gene variants in the high-throughput sequencing era.
Soussi T, Leroy B, Taschner P
Hum. Mutat. 2014 Jun;35(6):766-78

Locus-specific databases in cancer: what future in a post-genomic era? The TP53 LSDB paradigm.
Soussi T
Hum. Mutat. 2014 Jun;35(6):643-53

Analysis of TP53 mutation status in human cancer cell lines: a reassessment.
Leroy B, Girard L, Hollestelle A, Minna J, Gazdar A, Soussi T
Hum. Mutat. 2014 Jun;35(6):756-65

The TP53 website: an integrative resource centre for the TP53 mutation database and TP53 mutant analysis.
Leroy B, Fournier J, Ishioka C, Monti P, Inga A, Fronza G, et al
Nucleic Acids Res. 2013 Jan;41(Database issue):D962-9

Data-driven unbiased curation of the TP53 tumor suppressor gene mutation database and validation by ultradeep sequencing of human tumors.
Edlund K, Larsson O, Ameur A, Bunikis I, Gyllensten U, Leroy B, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Jun;109(24):9551-6

TP53 mutation profile in chronic lymphocytic leukemia: evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations.
Zenz T, Vollmer D, Trbusek M, Smardova J, Benner A, Soussi T, et al
Leukemia 2010 Dec;24(12):2072-9

The history of p53. A perfect example of the drawbacks of scientific paradigms.
Soussi T
EMBO Rep. 2010 Nov;11(11):822-6

Mutations in TP53 are exclusively associated with del(17p) in multiple myeloma.
Lodé L, Eveillard M, Trichet V, Soussi T, Wuillème S, Richebourg S, et al
Haematologica 2010 Nov;95(11):1973-6

Mutant p53 protein localized in the cytoplasm inhibits autophagy.
Morselli E, Tasdemir E, Maiuri M, Galluzzi L, Kepp O, Criollo A, et al
Cell Cycle 2008 Oct;7(19):3056-61

Shaping genetic alterations in human cancer: the p53 mutation paradigm.
Soussi T, Wiman K
Cancer Cell 2007 Oct;12(4):303-12

Locus-specific mutation databases: pitfalls and good practice based on the p53 experience.
Soussi T, Ishioka C, Claustres M, Béroud C
Nat. Rev. Cancer 2006 01;6(1):83-90

Fullständig lista över publikationer

Genetik