Skip to main content

Thierry Soussis forskargrupp

Förändringar i p53-genen är den vanligaste genetiska händelsen vid cancer. Nyligen genomförda observationer har utmanat flera dogmer gällande p53 mutationer. Bland dem är antalet mutationer per tumör och den biologiska funktionen hos olika varianter av muterat p53.

Vi har dessutom visat, med nya statistiska metoder, att somliga p53 mutationer enbart är passagerare ("passengers"), det vill säga att de inte driver tumörutvecklingen. Dessa är samselekterade under canceromvandlingen.

För att etablera en korrektare bild av panoramat av varianter av funktionsförlust av p53 proteinet vid mänsklig cancer, driver vi ett projekt som kommer att kombinera kliniska observationer, in silico och grundläggande analyser. Detta med målet att förstå hur förändringar i tumörsupressorgenen p53 bidrar till variationsrikedomen i olika yttringar av mänsklig cancer.

Mer information finns på den engelska sidan

Gruppmedlemmar

Thierry Soussi, gruppledare
Julie Bianchi, post doc 2015-2015
Helena Silva Cascales, post doc 2017-2017
Tatjana Pandzic, post doc 2016-2017

Utvalda publikationer

27866833

28026089

28254861

27270786

26775696

26024390

24665023

24753184

24729566

24478183

24700732

23161690

Data-driven unbiased curation of the TP53 tumor suppressor gene mutation database and validation by ultradeep sequencing of human tumors.
Edlund K, Larsson O, Ameur A, Bunikis I, Gyllensten U, Leroy B, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Jun;109(24):9551-6

TP53 mutation profile in chronic lymphocytic leukemia: evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations.
Zenz T, Vollmer D, Trbusek M, Smardova J, Benner A, Soussi T, et al
Leukemia 2010 Dec;24(12):2072-9

20930848

20634494

18818522

17936556

16397528

Fullständig lista över publikationer