STARGET - ett nätverk inom cancerforskning

STARGET är ett cancerforskningsnätverk vid Karolinska Institutet som systematiskt karaktäriserar funktionen av pericyter och fibroblaster i normalvävnad och i tumörvävnad.

Målsättning för STARGET

Målsättningen är att identifiera nya stroma-deriverade

  • målmolekyler för cancerbehandling.
  • prognostiska markörer för cancerbehandling.
  • faktorer som kontrollerar effekten av behandling med olika cancerläkemedel.