Om STARGET

This page in English

Några nyckelord om STARGET

Nätverket

  • fokuserar på studier av samspelet mellan olika celltyper i tumörer.
  • omfattar studier inom grundläggande biologi, tumörbiologi, patologi och onkologi.
  • fokuserar på humana tumörer för klinisk relevans.
  • integrerar forskning och utveckling av immateriella rättigheter.

Bakgrund

STARGET

  • är ett KI-baserat nätverk som för närvarande består av sju samverkande forskningsgrupper.
  • är det enda Linnécentrat som fokuserar på experimentell cancerforskning.
  • stöds av Vetenskapsrådet sedan 2006 med ett tioårsanslag om cirka 10 miljoner kronor per år.
Nätverk